Griekenland en de Koerden

De suggestie dat Griekenland, in tegenstelling tot andere Europese landen, geen maatregelen zou treffen tegen de Koerdische PKK (NRC Handelsblad, 10 maart) is beslist in strijd met de werkelijkheid.

De PKK is in Griekenland niet officieel of georganiseerd aanwezig. Sinds de zomer van 1993 zijn vier officiële verklaringen afgelegd, waarin wordt benadrukt dat de Griekse staat van niemand - en dus ook niet van in Griekenland woonachtige vreemdelingen - zal dulden dat hij de wetten op de Griekse openbare orde overtreedt. Griekenland keurt geweld en terreur af, onafhankelijk van de beweegredenen, onvoorwaardelijk, waarbij het zich aansluit bij de teksten van de Unie, die de terreuracties van de PKK veroordelen. De Griekse minister-president heeft in augustus vorig jaar in een schriftelijk antwoord aan de Turkse president de onherroepelijke Griekse standpunten tegen terreur, en de toewijding van Griekenland aan zijn internationale verplichtingen, bevestigd. En minister Papathemelis van openbare orde heeft in de ministerraad van de ministers van justitie en binnenlandse zaken in Brussel vorig jaar november herhaald, dat Griekenland zich onvoorwaardelijk uitspreekt tegen geweld als middel en manier voor het bereiken van politieke doelen.

    • A. Kontis
    • Woordvoerder Griekse Ambassade