Gouda Vuurvast: 40 pct meer winst

Ondanks de aanhoudende slechte gang van zaken op de markt voor vuurvaste materialen is de netto winst van Gouda Vuurvast verleden jaar met 40 procent toegenomen, van 804.000 naar 1,1 miljoen gulden.

Aandeelhouders wordt een verhoging van het dividend van 2 tot 2,50 gulden voorgesteld.

De omzet steeg drie procent, van 60,7 miljoen tot 62,4 miljoen gulden, maar de som van de bedrijfsopbrengsten (produktiewaarde) daalde 15 procent van 66,8 miljoen tot 57 miljoen. Dat het resultaat desondanks hoger uitviel, had Gouda Vuurvast te danken aan verlaging van de kosten. De bedrijfslasten daalden van 65,9 miljoen tot 55,6 miljoen gulden.