Gif bedreigt drinkwater 1,5 miljoen gebruikers

WERKENDAM, 26 MAART. Vooral gemeenten in het stroomgebied van de Maas gebruiken zoveel diuron, een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel, dat hierdoor de drinkwatervoorziening van anderhalf miljoen Nederlanders in gevaar kan komen. Dit schrijft het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) in een rapport over de vervuiling van de Maas door dit middel.

Zomer vorig jaar moest het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch zijn spaarbekkens in de Biesbosch, die gevoed worden met Maaswater, zes weken achtereen sluiten, omdat de ruwe 'grondstof' te hoge concentraties diuron bevatte. Nooit eerder was de inname zo lang gestaakt. Het bedrijf in de Biesbosch tapt water uit de Maas om het als halffabrikaat af te leveren aan de Rotterdamse agglomoratie, Dordrecht, Delft, West-Brabant en een deel van Zeeland.

Uit het RIZA-onderzoek is komen vast te staan dat de schadelijke stof grotendeels afkomstig is van gemeenten, die diuron toepassen om onkruid te verdelgen in openbaar groen (plantsoenen en dergelijke) en op verhardingen (bijvoorbeeld straten). Het betreft een moeilijk afbreekbaar middel, dat gemakkelijk van verhardingen afspoelt. Hierdoor wordt het nog vele maanden na toepassing in het oppervlaktewater gemeten, aldus het RIZA.

De laatste jaren is het gebruik van diuron door gemeenten sterk toegenomen. In 1992 was de hoeveelheid 2,4 keer zo hoog als in 1986, zo blijkt uit een enquête van het CBS. Het recente onderzoek heeft aangetoond dat diuron in het hele stroomgebied van de Maas, dus ook in België en Frankrijk, wordt toegepast. Het komt zowel uit steden als uit landbouwgebieden in de rivier terecht.

“De meest rigoreuze aanpak om het probleem dit jaar het hoofd te bieden, is een totaal verbod voor het gebruik van diuron op verhardingen en in plantsoenen”, schrijft het RIZA. Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch heeft vorig jaar in een brief aan minister Bukman (landbouw) al aangedrongen op zo'n verbod. In die brief werd gesproken van een “onhoudbare situatie” en een “ontoelaatbaar hoge belasting” van de Maas met diuron.