Foto

Christopher Cardozo, redactie: Native Nations. First Americans as seen by Edward S. Curtis 160 blz., A Bulfinch Press Book/Little, Brown and Cy 1993, ƒ 129

Bear's Belly, een Arikara-indiaan die zich op zijn 19de aansloot bij de verkenners van generaal George Custer en het niet zo veel later 'in het seizoen waarin de bladeren bruin worden' opnam tegen drie beren en won. Hij werd in 1908, 63 jaar oud, gefotografeerd door Edward Curtis (1868-1952).

Het documenteren van de laatste restanten van de oorspronkelijke Indiaanse cultuur was Curtis' levenswerk. Tussen 1900 en 1930 ondernam hij, vergezeld van een leger assistenten, tientallen expedities door Amerika. Hij maakte meer dan 40.000 glasnegatieven die, zoals gewoonlijk, ter plekke werden ontwikkeld. Met behulp van voor die tijd revolutiuonaire wascylinders vervaardigde hij opnamen van taal en muziek waarvan een deel bewaard is gebleven.

De neerslag van zijn reizen publiceerde Curtis in het twintigdelige boekwerk 'The North American Indian' waaruit 110 prachtig gedrukte afbeeldingen voorzien van fragmenten uit Curtis' oorspronkelijke begeleidende teksten in 'Native Nations' zijn afgedrukt. Curtis' publikaties werden bij verschijnen juichend ontvangen. Het enthousiasme taande toen bleek dat zijn beeld van de oorspronkelijke Indiaan nogal 'gekleurd' was. Hij had 'gesjoemeld', alles wat niet paste in zijn beeld van de 'nobele wilde' was van de negatieven geschraapt, van automobielen tot bestek. Toch blijven zijn foto's uniek: het zijn vaak de enige overgebleven documenten van Amerika's oorspronkelijke bewoners.