Enquête: arme AOW'er tevreden over uitkering

DEN HAAG, 26 MAART. AOW'ers zonder een aanvullend pensioen zijn meer tevreden over de hoogte van de AOW-uitkering dan mensen die wel over een aanvullend pensioen beschikken. Ouderen met de laagste inkomens hebben ook meer begrip voor eventuele bevriezing van de AOW dan de rest van de bevolking.

Dit blijkt uit een gisteren uitgebrachte NIPO-enquête die gehouden werd in opdracht van de ouderenbonden. De enquête werd onder zeshonderd personen van achttien jaar en ouder afgenomen.

De groep AOW'ers zonder een aanvullend pensioen is hun hele leven al gewend zuinig met geld om te gaan, zo verklaren de onderzoekers de vrij opmerkelijke uitkomsten. Zij maakten twintig procent van de ondervraagde 65-plussers uit. Iets meer dan dertig procent van hen vindt de uitkering 'slecht'. De overige ondervraagde AOW-gerechtigden hebben een aanvullende uitkering, van deze groep vindt 51 procent de uitkering te laag.

Het plan om de AOW te bevriezen wordt door 86 procent van de Nederlandse bevolking afgewezen. Opvallend is dat 87 procent van de mensen tot 55 jaar het er niet mee eens zijn dat de koopkracht van de AOW niet mee zou groeien met die van de lonen. De ouderen die het meest getroffen worden door deze maatregel, AOW'ers zonder pensioen, zijn milder in hun oordeel.

De jongeren schatten de financiële situatie van de ouderen veel somberder in dan de 65-plussers zelf. Van de ouderen zonder aanvullend pensioen zegt bijna veertig procent niet te hoeven bezuinigen. Van de Nederlanders tot 55 jaar denkt maar acht procent dat ouderen genoeg hebben aan de AOW-uitkering.

Niet meer dan 25 procent van de bevolking weet dat de hoogte van de uitkering tussen de 1.200 en 1.300 gulden per maand is. Iets meer dan de helft van de AOW'ers zelf wist het juiste bedrag te noemen.