Duitse hereniging

Gelukkig blijft J.J. van Duijn de conjunctuurontwikkeling volgen (NRC Handelsblad, 9 maart).

Nu weten we dat in de Verenigde Staten sinds 1992 de economie weer aantrekt. Welke econoom zegt Nederland echter dat na de Duitse hereniging een economische heroriëntatie wenselijk zou zijn? Omdat de 'neue Bundesländer' hun oude taak als leveranciers van agrarische en andere produkten aan het geïndustrialiseerde Westen van Duitsland weer hebben opgevat, lijkt het Nederlands-Duitse handelsverkeer af te nemen. Voor Berlijn is invoer uit Brandenburg natuurlijk ook goedkoper. Een ander gevolg van de hereniging is het sterk toegenomen protectionistische klimaat in Duitsland. Het zou een reden kunnen zijn om de 50-jarige Benelux belangrijker te achten dan soms wordt gedaan. Inmiddels hebben echter Nederlandse zakenlieden Oost-Europa, Rusland en de Oekraïne ontdekt, zoals onze voorouders eerder hebben gedaan. Hoeveel handelsmissies zijn daar al geweest? Ons buitenland in Europa is groter dan af en toe wordt gesteld.

    • G. van Roon