Danae

Een triest bericht in NRC Handelsblad van 19 maart: Rembrandts prachtige 'Danaé' in de Hermitage is onherstelbaar beschadigd.

Nog altijd blijken er beeldenstormers rond te lopen en nog altijd blijkt her en der in de musea de bewaking van grote kunstschatten te kort te schieten. Wat in dit geval ook te kort schoot was de kennis van degeen die dit bericht heeft geschreven. Mogelijk heeft hij de legendarische Griekse Danaé verward met de apocrief Bijbelse, kuise Suzanna. Welnu: Danaé werd namelijk niet bespied door een gewone man, maar benaderd door de oppergod Zeus. Die had de vorm aangenomen van een gouden regen en op die manier een zoon verwekt bij Danaé: de held Perseus, die weer de vader werd van Herakles-Hercules. Ook Suzanna's geschiedenis is door Rembrandt in beeld gebracht - hopelijk wordt dat schilderij net zo goed tegen aanrandingen beschermd als Suzanna zich zelf wist te beschermen.

    • D. Dooijes