D66: inbreken door politie is illegaal

DEN HAAG, 26 MAART. Minister Hirsch Ballin (justitie) moet opheldering geven over inbraken van Nederlandse politie-agenten in woningen, loodsen en bedrijven van verdachten van ernstige delicten.

Het Tweede-Kamerlid E. Kalsbeek (PvdA) eist dat de minister van justitie nog voor het donderdag te houden debat over de IRT-zaak opheldering verschaft naar aanleiding van een bericht over deze zogenoemde inkijkoperaties in NRC Handelsblad van gisteren. Agenten breken in bij verdachten van ernstige delicten om te onderzoeken of een officiële huiszoeking nuttig is. Met deze methode wil justitie zich ervan verzekeren dat belastend materiaal aanwezig is, voordat bij de rechter-commissaris toestemming voor een huiszoeking wordt gevraagd. Ook wordt ingebroken om heimelijk afluisterapparatuur te plaatsen.

Het Tweede-Kamerlid J. Kohnstamm (D66), die zegt bij toeval enkele dagen geleden voor het eerst over de inbraken te hebben gehoord, noemt de methode “volstrekt illegaal”. De politie moet er volgens hem “onmiddellijk mee ophouden”. Kohnstamm zegt zich nauwelijks te kunnen voorstellen dat de procureurs-generaal van dergelijke inbraken afweten, maar “na het rapport van de commissie-Wierenga is alles denkbaar bij politie en justitie”. De top van het OM bevestigt desgevraagd overigens van dergelijke inbraken op de hoogte te zijn.

Volgens VVD-woordvoerder H. Dijkstal “valt er altijd te praten” over de vraag of bepaalde methoden van de politie kunnen worden toegepast. “Het is echter niet aanvaardbaar in een rechtsstaat dat de politie zich zelfstandig bevoegdheden toeëigent als er niet een wettelijke basis voor is. Dit leidt tot een verzelfstandiging van de politie. Dat is een van de redenen waarom het IRT-team in moeilijkheden is gekomen.”

De VVD zal de regering volgende week tijdens het Kamerdebat over het IRT-rapport van de commissie-Wierenga vragen wanneer er “nu eindelijk een standpunt komt over hoe we in Nederland met infiltratie en undercover-operaties” omgaan.

Pag.3: Justitie weet niets van inkijkoperatie politie

CDA-Kamerlid G. Koffeman noemt de inkijkoperaties van politie-agenten “illegaal”. Hij is op zich niet tegen de gedachte achter de genoemde methoden “maar dan moet er eerst een discussie over worden gevoerd. De criminaliteit wordt steeds harder, steeds gevaarlijker. Er moet een antwoord op komen, maar dat antwoord moet wel op democratisch wijze.” Het verhandelen van geringe hoeveelheden hard drugs door infiltranten van de politie kan volgens Koffeman wel, mits er “zeer strenge controle” van de kant van justitie is.

Het ministerie van justitie zegt dat er op het departement “niets bekend is” van inbraken door de politie. Voorzitter Kruizinga van de Algemeen Christelijke Politiebond zegt “geruchten te kennen dat de politie ter voorbereiding van huiszoekingen bij verdachten inbreekt”. Of het waar is, weet Kruizinga niet. Hij veroordeelt in ieder geval deze methode.