CP'86 raadslid Freling brengt geen Hitler-groet meer

ROTTERDAM, 26 MAART. Het nieuwe raadslid voor CP'86 in Rotterdam is al een heuse politicus. Marthijn Freling, een gezette jongeman in Noorse trui, zuigt bedachtzaam aan zijn Corona-sigaar en nipt van zijn donkerbruine Guinness-bier. Op licht bekakte toon zegt hij: “Wij hebben niets met geweld tegen buitenlanders te maken. Dat bevestigt de Centrale Rercherche Informatie in een recent rapport. De CRI heeft ons erg goed geholpen.”

Van Freling geen Hitler-groet meer in het openbaar, zoals vroeger, geen knokpartijen, geen uitspraken die hem in moeilijkheden kunnen brengen. Wat hij over buitenlanders denkt, over raciale verschillen? “Geen commentaar, als ik daar iets over zeg, krijg ik problemen met justitie.” Adolf Hitler? “Geen commentaar.”

Toegegeven, hij vindt het wat hypocriet dat hij zijn ware denkbeelden zo moet verhullen. “Maar dat is de schuld van de wetgever, niet van mij. Gelukkig is de grondwet niet in alle eeuwigheid in marmer gebeiteld.”

Freling (30) is prominent lid van de radicale jonge garde van CP'86, die de partij aan het overnemen is. CP'86, het radicale neo-nazistische broertje van de Centrumdemocraten, is genoemd naar de 'oude' Centrumpartij die in 1984 Kamerlid Janmaat uit de partij zette wegens overspel met de vrouw van de partijsecretaris en wegens financiële malversaties. In de partijpropaganda maakt men gebruik van runetekens, zoals het Keltenkruis. De partijleus luidt 'eigen volk eerst'. Freling kan het verschil met de “gematigde” Centrumdemocraten niet precies aangeven. “We zijn ideologischer, hebben ook meer contacten met het buitenland en met ons Zuidafrikaanse broedervolk. Maar leest ons partijprogramma, daarin is alles juridisch waterdicht geformuleerd.”

Frelings voorzichtigheid is begrijpelijk: in september deed justitie invallen bij het partijkader van CP'86 en nam propagandamateriaal in beslag. Volgens de persofficier van de Amsterdamse rechtbank is het vooronderzoek tegen CP'86 deze week afgesloten en volgt binnenkort de dagvaarding.

Freling bracht het dit jaar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer slechts tot een achtste plaats. In de peilingen staat CP'86 op één Kamerzetel. Lijsttrekker van CP'86 is Wim Beaux, een 64-jarige Amsterdammer die in de ogen van Freling “aanmerkelijk beter uit zijn woorden komt dan Janmaat”. Beaux heeft aan gezag ingeboet nadat hij bij de raadsverkiezing in Amsterdam geen zetel voor CP'86 in de wacht wist te slepen, in tegenstelling tot de jonge skinhead Steward Mordaunt in Den Haag en Freling. Een ander lid van de oude garde, partij-voorzitter Wim van Wijngaarden (66), trad onlangs terug na een hartaanval.

Binnen CP'86 maakt de oude garde plaats voor 'instabiele jongeren', zoals de terminologie in die kringen luidt. De ouderen zijn “een beetje ziekelijk en beginnen minder te functioneren”, aldus Freling. “CP'86 wordt een echte jongerenpartij. De meeste leden zijn onder de achttien. Het is de meest radicale, gewelddadige generatie die ik heb meegemaakt.”

Nieuwe recruten werft men bij het voetbal en bij 'gabber-house parties'. Het Haagse CP'86-raadslid Mordaunt desgevraagd: “Tien jaar geleden waren wij skinheads, liepen we in het zwart met legerlaarzen. Nu zijn ze kaal, dragen ze trainingspakken.” De enige leeftijdsgroep die in de partij ontbreekt, zijn de veertigers en vijftigers. En dat is maar goed ook. “Die groeiden op met de ideologie van de jaren zestig en zijn schuldig aan alle rotzooi in dit land”, zegt Freling.

Freling zelf kan met zijn dertig jaar terugkijken op een roerig verleden als skinhead en neo-nazi. Maar, zegt hij, “als jongere ben je gewelddadig. Ik heb er geen spijt van.” Hij begon zijn loopbaan als 15-jarig lid van de Nederlandse Volks Unie, de nazistische partij van Joop Glimmerveen. De bejaarde fascist, die onlangs een aanbod afsloeg om als tweede man van CP'86 de kandidatenlijst voor de Haagse gemeenteraad te verrijken, herinnert zich Freling als een “een heel vervelende vent, die meteen de baas wilde spelen.”

In 1983 stapte Freling uit de Nederlandse Volks Unie en haar knokploegje, het Nationaal Jeugdfront, omdat dat een “slap zootje was”. Freling was datzelfde jaar mede-oprichter van het Aktiefront Nationaal-Socialisten (ANS), een onderafdeling van de NSDAP-AO van de Duitse neo-nazi Michael Kühnen. In juli 1983 bestormde hij met twintig vrienden het podium van het Rotterdamse muziekcafé de Jazzbunker tijdens een punk-concert, molesteerde de muzikanten, vernielde hun instrumenten en stal driehonderd gulden uit de kas.

Freling werd in 1984 veroordeeld tot drie maanden gevangenis voor zijn optreden in de Jazzbunker. Na het uitzitten van zijn straf verdween hij naar Duitsland. Wat hij daar heeft gedaan? Freling: “Ik heb ondermeer als internationale contactman gewerkt voor de Nationale Offensive, een partij die in 1992 werd verboden. En ik heb wat aan sport gedaan in de bossen. Ik Heb ook vrijwilligers geronseld voor de oorlog in Kroatië. In 1991 ben ik nog een paar weken aan het front geweest, bij Mostar, met de internationale brigade van de HOS (de Kroatische fascistische militie, red.) Niet als soldaat, al heb ik natuurlijk ook geschoten. Ik was meer contactman. Het was me de oorlog wel. 's Ochtend werd je wakker gemaakt met een bierpul brandy. De meeste doden vielen door ongelukjes.”

Na een zwaar auto-ongeval in december 1992 keerde Freling terug naar Nederland om te revalideren. “Toen ontmoette ik mijn oude kameraden, van het Jeugdfront, de ANS, consortium de Levenboom van de weduwe Rost van Tonningen. Toen is me gevraagd binnen CP'86 actief te worden. Vandaar.” Strijdmakkers uit de ANS hebben zich inmiddels met hun oude leider in de Rotterdamse CP'86 genesteld: ondermeer Johnny van Ham, deelraadslid in Kralingen en in 1986 verantwoordelijk voor het opblazen van een Turks theehuis in Schiedam.

Op dreigbrieven in de Maasstad wordt sinds kort het logo gesignaleerd van een door Freling opgericht splintergroepje, het Onafhankelijk Verbond van Nationaal-Socialisten. Maar geweld en dreigen heeft Freling naar eigen zeggen niet meer nodig. De groei van CP'86 is onweerstaanbaar. “Als ze in de gemeenteraad naar rechts kijken, zien ze één Martijn Freling. En dan weten ze dat er over vier jaar tien Martijn Frelings zitten.” Hopelijk gaat het slecht met de economie, dan gloort de absolute meerderheid. Want dat de Nederlandse volksaard gematigd is, ontkent Freling met klem. “Dit is geen extreem-rechts golfje meer.”

Freling blijft voorlopig een respectabel politicus. wel wil hij graag weten of er adressen bekend zijn van leden van de Socialistische Partij in Blijdorp, die zijn posters zouden hebben weggescheurd. Waarom? “Zodat ik ze er in een debat van kan overtuigen dat een dergelijke handelswijze niet past is in onze democratische rechtsstaat”, zegt Freling en glimlacht.

    • Coen van Zwol