Bank Mendes Gans voorspelt winstgroei

Bank Mendes Gans gaat voor 1994 uit van een lichte stijging van de winst per aandeel.

In 1993 nam de winst met circa 10 procent toe tot 439 gulden. De winst van de bank ging met hetzelfde percentage vooruit naar 9,745 miljoen gulden, zo vermeldt het jaarverslag.

Het rentebedrijf boekte hogere inkomsten en het voordelig saldo steeg van 11,4 miljoen tot 13,3 miljoen gulden. De totale baten stegen van 27 miljoen tot 28 miljoen. De totale lasten van 12,7 miljoen bleven ruim beneden de voor de bank gestelde norm van de helft van de inkomsten. Het belang van 20 procent dat Manufacturers Hanover Holding in Mendes Gans had is in november overgedragen aan Chemco International, eveneens dochter van de Amerikaanse Chemical Bank.