Arie's partners

Culemborg was in de jaren zestig en zeventig een toonaangevende vereniging in de vaderlandse bridgewereld. Het eerste team werd bemand door een aantal topspelers onder aanvoering van de befaamde Arie van Heusden. Van Heusden is nu meer dan tien jaar dood, zijn vereniging speelt al lang geen Meesterklasse meer, maar vergeten doen ze hem daar in Culemborg niet gauw. Zo is er het jaarlijkse viertallentoernooi dat de naam draagt van deze roemruchte speler.

De elfde editie, afgelopen zondag, gaf een aangename verrassing te zien. De hoofdprijs ging naar een team dat meedeed onder de voor zich zelf sprekende naam van 'Arie's partners': Cees en Bob Kaiser, Jaap Kokkes met Hans Vergoed. Gezien de sterke bezetting van het toernooi geen geringe prestatie van deze oud-internationals en natuurlijk een stijlvolle hommage aan hun gemeenschappelijke ex-partner.

De Delftse apotheker Hans Vergoed is van een jongere generatie dan de andere drie. Zijn drukke werkkring noopte hem het bridge op een laag pitje te zetten. Jammer, want in aanleg is hij nog steeds een van onze sterkste spelers. Gelukkig bleek hij voor 'Culemborg' nog wel te porren. Het leverde een fraai spel op van zijn hand:

Zuid geverNoord

Allen kw.Schoppen V93

Harten V9842

Ruiten 106

Klaver A64

Zuid

Schoppen A1082

Harten A103

Ruiten A54

Klaver H109

West Noord Oost Zuid

Kokkes Vergoed

1SA

pas 2Ruiten pas 2Harten

2SA pas 3SA

pas pas pas

Vergoed besloot om ondanks zijn minimale 15-17 SA in te gaan op de manche-invite. Het getuigde in ieder geval van vertrouwen in zijn eigen afspeeltechniek. Niet ten onrechte zoals we zullen zien. West startte Ruiten2 (een zogenaamde odd lead: derde of vijfde van boven) en Vergoed, met slechts vijf slagen vast, mocht aan het werk. Oost blokte met RuitenV, Vergoed nam het ruitenvervolg pas in derde instantie met het aas. In dummy gooide hij een klaveren weg. Het spel is een typisch voorbeeld van de gevaarlijke hand die niet aan slag mag komen, in dit geval west met zijn vijfkaart ruiten. De leider speelde daarom op de aanname dat de twee hoogst uitstaande kaarten, SchoppenH en HartenH maar bij oost moesten zitten. Hij sloeg HartenA en ging door met Harten10 voor boer, vrouw en heer in oost. Deze speelde passief harten na voor de dummy, maar het maakte allemaal niet meer uit. Vergoed stak over met KlaverH en speelde een kleine schoppen naar de negen. Oost nam met de heer, waarna dummy's vrouw de negende slag werd. Deze speelwijze zou ook slagen als Schoppen9 met SchoppenB was genomen, want daarna zou Vergoed absoluut SchoppenH er bij oost hebben uitgesneden. Aan de andere tafel bleven NZ verstandig genoeg in 2SA hangen, dat precies werd gemaakt. Zo lag het hele spel:

Noord

Schoppen V93

Harten V9842

Ruiten 106

Klaver A64

WestOost

Schoppen B75Schoppen H64

Harten B6Harten H75

Ruiten HB932Ruiten V87

Klaver B52Klaver V873

Zuid

Schoppen A1082

Harten A103

Ruiten A54

Klaver H109

In de rubriek van vorige week heeft u kunnen lezen hoe De Bruyn-Van Besouw het Kruikentoernooi hebben gewonnen. In Culemborg verging het de Brabanders minder voorspoedig, ondanks een schitterende 3SA van maestro Piet van Besouw:

Zuid geverNoord

NZ kw.Schoppen H96

Harten B74

Ruiten 83

Klaver 108653

WestOost

Schoppen B843Schoppen V52

Harten 105Harten V962

Ruiten VB10974Ruiten 6

Klaver BKlaver HV972

Zuid

Schoppen A107

Harten AH83

Ruiten AH52

Klaver A4

In de wedstrijd tegen de Rotterdamse Studiekring zat Van Besouw als zuid in 3SA. West, Rob Faase, startte met RuitenV, die de leider een keer dook. Van Besouw nam de nagespeelde RuitenB met het aas, terwijl oost een schoppen wegdeed. Van Besouw speelde KlaverA en klaver na (West schoppen weg). Dit was de situatie met oost aan slag:

Noord

Schoppen H96

Harten B74

Ruiten -

Klaver 1086

WestOost

Schoppen B84Schoppen V5

Harten 105Harten V962

Ruiten 10974Ruiten -

Klaver -Klaver HV9

Zuid

Schoppen A107

Harten H5

Ruiten AH52

Klaver -

Het contract is nu altijd gemaakt. Oost, de Hagenaar Piet Borst, pareerde nog heel aardig door met SchoppenV na te komen, het bezit van SchoppenB suggererend. Van Besouw liet zich niet in de luren leggen. Hij nam SchoppenA in de hand, incasseerde RuitenH, waarop oost Klaver9 afgooide. Vervolgens ging de leider via Schoppen9 (!) naar dummy en incasseerde ook nog even SchoppenH, waarop oost maar een harten wegdeed. Klaveren na bracht oost op het juiste moment aan slag, die toen van HartenV af mocht komen, zodat HartenB uiteindelijk de negende slag werd. Een prachtig getimed spel dat ongetwijfeld hoge ogen gaat gooien in de strijd om het Schretlen Super Spel, de competitie van de hand van het jaar. Onnodig te vermelden dat aan de andere kant de leider twee down ging in hetzelfde contract na dezelfde start.

    • Jan van Cleeff