Actieve ouderen

In de overvloed aan berichtgeving over de ouderen in de Nederlandse samenleving blijkt steeds weer dat het uitermate moeilijk is het begrip 'ouderen' goed te omschrijven. Of men nu spreekt over oud-ouder-senior-bejaard of jonge grijsaards, er blijft iets aankleven van: niet meer actief, buitenstaander, hoge ziektekosten en dergelijke.

Ouderen zijn in veel categorieën onder te brengen, maar toch hoofdzakelijk in twee, namelijk de categorie die belangstelling houdt, maatschappelijk nog geïnteresseerd is, studeert, zich inzet en de categorie die, om welke reden dan ook, deze activiteiten niet of niet meer opbrengt.

In de NRC Handelsblad van 30 september vorig jaar wordt bericht over een inleiding die dr. Peter Laslett van de Universiteit van Cambridge de dag daarop zal houden en waarin hij zal spreken over de Vier Leeftijden. De titel van zijn lezing is: De uitdaging van de derde leeftijd. Hij noemt dit de tijd van bevrijding, ontwikkeling, bekroning. In deze third age is nog veel te doen, zelfs werken al is dit dan veelal als onbetaald vrijwilliger.

Deze categorie van actieve ouderen zou veel beter herkenbaar moeten zijn in de samenleving. Zoals nu gesproken wordt over yuppies en dinkies en dergelijke zou voor deze categorie ouderen een duidelijke 'kreet' deze herkenbaarheid sterk bevorderen. Op basis van de theorie van dr. Laslett kan dit het begrip OPTA zijn. Dit staat dan voor: Older People in the Third Age. Deze samenleving is er bij gebaat deze OPTA's als een bijzondere groep te onderscheiden, OPTA's zijn de ouderen die meetellen.

    • Ir. J.M. Smit