Ziekenhuisafdeling blijft open, ondanks klacht van inspectie

ROTTERDAM, 25 MAART. De afdeling verloskunde en gynaecologie van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond blijft voorlopig open. De afdeling kwam deze week in opspraak omdat de inspectie voor de volksgezondheid in Noord-Brabant in een rapport de dood van een tweeling in december 1992 weet aan de organisatorische wanorde binnen de maatschap van gynaecologen die op deze afdeling werken.

De directie van het ziekenhuis laat weten het toelatingscontract van de vijf gynaecologen vooralsnog niet ter discussie te stellen. Zij wil hiertoe pas overgaan wanneer het Medisch Tuchtcollege hen veroordeelt, of wanneer zij de door de directie verordonneerde maatregelen ter verbetering van het zorgniveau op de afdeling niet opvolgen. De inspectie voor de volksgezondheid in Noord-Brabant heeft op basis van het genoemde rapport een klacht ingediend bij het tuchtcollege tegen twee van de vijf gynaecologen van het ziekenhuis. Behalve de dood van de tweeling zou ook die van twee andere baby's het afgelopen jaar mogelijk zijn te wijten aan de problemen tussen de gynaecologen.

Het ziekenhuis heeft inmiddels maatregelen getroffen om de zorg op de afdeling verloskunde en gynaecologie op een normaal niveau te brengen. Een nieuw dienstrooster is opgesteld, de vijf specialisten hebben dagelijks patiëntenoverleg en een eenduidig medisch beleid is ingevoerd. De specialisten rapporteren verder dagelijks aan de directie, en op korte termijn wordt een externe deskundige aangesteld die de maatschap gaat begeleiden.

De ziekenhuisdirectie was al jaren op de hoogte van de slechte onderlinge verhoudingen tussen de specialisten. Twee jaar geleden hebben verloskundigen uit Helmond en omgeving de directie hier al voor gewaarschuwd. Volgens medisch directeur J. Jager heeft de directie de afgelopen jaren een aantal keren geprobeerd in te grijpen. De adviezen ter verbetering van de werkwijze van de maatschap legden de specialisten toen naast zich neer. Ditmaal zijn de specialisten wel bereid mee te werken.

Een ziekenhuis kan het toelatingscontract met een specialist pas ontbinden wanneer sprake is van zware tekortkomingen in de medische zorg die de specialist levert. Het Medisch Tuchtcollege moet daarover oordelen. Het Elkerliek Ziekenhuis heeft van het ministerie van WVC drie maanden de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Als de inspectie dan opnieuw vindt dat de maatschap geen verantwoorde zorg levert, moet de afdeling sluiten.