VS willen van Gatt verklaring goedkope arbeid

GENÈVE, 25 MAART. De GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) moet volgens de Verenigde Staten voorkomen dat landen misbruik maken van een vrijere wereldhandel door goedkope arbeidspraktijken.

De Amerikaanse delegatie bij de GATT heeft in Genève voorgesteld hierover een tekst op te nemen in de verklaring die wordt opgesteld voor de ministersconferentie half april in Marokko. Daar zal het vorig jaar december bereikte wereldhandelsakkoord worden ondertekend. Amerikaanse diplomaten weigerden de tekst van hun voorstel te openbaren. Het zou er vooral om gaan dat een verband wordt gelegd tussen handel en “internationaal erkende arbeidsomstandigheden”. Vanuit ontwikkelingslanden is de Amerikaanse stap zwaar bekritiseerd. De Indiase delegatieleider meende dat door het Amerikaanse voorstel een hypotheek wordt gelegd op de bijeenkomst van 11 tot 16 april. Eerder deze week lieten Franse diplomaten weten dat Parijs en Washington, in een ongebruikelijke alliantie, beide de arbeidsomstandigheden op de agenda willen krijgen. Frankrijk wil dat de nieuwe World Trade Organisation, die de GATT in 1995 moet vervangen, voorkomt dat landen voordeel halen door goedkope arbeid van kinderen of gevangenen. (Reuter)