Verzameld werk Komrij binnen vijf dagen uitverkocht; Poëzie krijgt flinke impuls van Boekenweek

AMSTERDAM, 25 MAART. De Boekenweek 1994, die aan poëzie is gewijd, lijkt in termen van verkoopcijfers een groot succes te worden. Boekhandelaren zeggen vier tot vijf keer zoveel dichtbundels te hebben verkocht als gewoonlijk. Directeur Henk Kraima van de stichting CPNB, organisator van de Boekenweek, houdt nog een slag om de arm omdat de Boekenweek pas morgen afgelopen is. Maar ook hij denkt dat het effect van de Boekenweek op de verkoop van poëzie boven verwachting is geweest.

Kraima baseert die indruk op verschillende 'signalen'. Uit een enquête die de CPNB bij diverse 'betere' boekhandels hield, blijkt onder meer dat gemiddeld één op de vier tot vijf mensen die de winkel verlieten met het Boekenweekgeschenk, een dichtbundel had gekocht. Ter vergelijking: voor de boekenweek was het aandeel van de poëzie in de totale verkoop van literatuur 'niet eens te meten', aldus Kraima.

De CPNB had gisteren nog geen exacte cijfers. De definitieve resultaten van de enquête worden pas de volgende week bekend. Een ander 'signaal' is volgens Kraima het succes van de verzamelde gedichten van Gerrit Komrij. Deze speciale editie, goedkoop maar mooi verzorgd, was in vijf dagen uitverkocht. Ook aan poëzie gewijde literaire avonden liepen volgens Kraima uitzonderlijk goed. “We hoorden aan de lopende band bezoekersaantallen van hondervijftig tot tweehonderd”, aldus Kraima.

Ook 'betere' boekhandelaren verspreid over het land, zowel grote als kleinere, zeggen dat de Boekenweek erin geslaagd is op grote schaal belangstelling voor de poëzie op te wekken. “Het is een paardemiddel, maar het werkt”, zegt één van hen. Vooral bloemlezingen als Domweg gelukkig in de Dapperstraat, waren volgens de boekhandelaren 'niet aan te slepen'.

De indruk is verder dat niet alleen reeds succesvolle dichters, zoals Jean Pierre Rawie en Rutger Kopland, extra van de Boekenweek hebben geprofiteerd. Ook de vaak prijzige 'mooie verzamelbundels' van dichters als Chris van Geel verkochten volgens hen opvallend goed. Een woordvoerder van boekhandel Donner in Rotterdam: “We hebben veel meer nieuwe poëzie-lezers in de winkel gekregen dan we van tevoren verwachtten. Zelfs bundels die we destijds, zeg maar, niet al te slim hadden ingekocht, hoefden we maar op tafel te leggen en ze waren weg.”

Over de vraag hoe blijvend de opgeleefde belangstelling voor poëzie is, lopen de meningen uiteen. Volgens Kraima en ook sommige boekhandelaren was bij eerdere Boekenweken duidelijk sprake van een 'naijl-effect'. Bij Donner heeft men echter een andere ervaring: “Na de Boekenweken die gewijd waren aan biografieën en Nederlands-Indië is de markt voor dat soort boeken volledig ingestort. Blijkbaar is er toen sprake geweest van een overkill aan aandacht. Hopelijk overkomt de poëzie dat niet.”