Verstelbare prothese

Het wordt als iets nieuws voorgesteld dat een kind een verstelbare prothese krijgt (NRC Handelsblad, 18 maart).

Dat is ten onrechte. Reeds 74 jaar geleden kreeg een twaalfarig jongetje na knie-exarticulatie zo'n bovenbeenprothese. Heel eenvoudig. Periodiek, naarmate het kind groeide, werden schroefjes in de stangen van het onderbeen losgedraaid en een gaatje lager weer vast. Daar was geen deskundige voor nodig: de vader, technicus, geen medicus, deed het. Met een gewone schroevedraaier. Daar was ook geen magneet bij nodig. Laat staan dat sprake zou zijn geweest van een vervolgoperatie. Een eenvoudige, doeltreffende, bedrijfszekere, goedkope dus nog steeds aanbevelenswaardige methode, zegt ondergetekende, eens dat jongetje.

    • W. Nieuwenhuijsen