Vastgoedfusie tussen VIB en Innovest rond

AMSTERDAM, 25 MAART. De voorgenomen fusie tussen de vastgoedmaatschappijen VIB in Zeist en Innovest in Den Haag is rond. VIB, dat groter is dan Innovest, zal hiertoe een openbaar bod uitbrengen op alle uitstaande aandelen Innovest.

Elk gewoon aandeel Innovest van nominaal 50 gulden kan worden omgeruild tegen 1,25 gulden gewoon aandeel VIB.

Dit hebben beide ondernemingen vanmorgen bekendgemaakt. De combinatie zal een belegd vermogen krijgen van 2,8 miljard gulden en een eigen vermogen van 2 miljard gulden. Notering van de door VIB nieuw uit te geven gewone aandelen zal worden aangevraagd.

Beide vastgoedfondsen zijn overwegend in handen van institutionele beleggers. Grootaandeelhouders in Innovest (het vroegere Bogamij) zijn ABN Amro en Internationale Nederlanden Groep en het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie. Bij VIB zijn dat onder meer het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en Avero Centraal Beheer.

De twee maatschappijen hebben vanmorgen ook hun resultaten over 1993 gepubliceerd. Het totale beleggingsresultaat van VIB is uitgekomen op 9 miljoen gulden. De nettowinst per aandeel daalde met 11,8 procent tot 4,25 gulden. Dit is veroorzaakt door een groter aantal uitstaande aandelen. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van 4,10 gulden in contanten of 7,14 procent in aandelen.

De directie voorziet voor 1994 een lichte daling van de nettowinst per aandeel. De geleidelijke vermindering van de afwaarderingen zal zich voortzetten. Het totale beleggingsresultaat kan derhalve dit jaar een voortgaand herstel laten zien.

Het directe beleggingsresultaat van Innovest steeg vorig jaar met ruim 20 procent tot 43,5 miljoen gulden. Per aandeel is dit een stijging van 4,47 naar 5,18 gulden. Het dividend zal worden verhoogd van 4,50 naar 4,80 gulden. Naar keuze kan dit worden opgenomen in aandelen.