Staking personeel Schiphol leidt snel tot CAO-akkoord

AMSTERDAM, 25 MAART. Directie en personeel van Schiphol hebben gisteren overeenstemming bereikt over een nieuwe twee-jarige CAO voor 1700 werknemers. Er worden geen diensten op de luchthaven uitbesteed aan andere bedrijven, de lonen blijven dit jaar gelijk en stijgen in 1995 met anderhalf procent.

De onderhandeling tussen bonden en directie waren weer op gang gekomen nadat gistermiddag gedurende anderhalf uur het werk was gestaakt op 'niet-essentiële' onderdelen van de luchthaven. De stakende werknemers verzamelden zich voor het hoofdgebouw.

De wens van de directie om bepaalde diensten die op de luchthaven worden verleend, uit te besteden aan andere bedrijven, bleek de afgelopen weken het belangrijkste knelpunt in de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Schiphol, dat in het vorige CAO-akkoord met de bonden was overeengekomen dat negen procent van het personeelsbestand kon worden uitbesteed, was na onderzoek tot de conclusie gekomen dat de beveiliging en van het bustransport op het passagiersplatform beter door anderen kon worden gedaan. Daarbij betrof het volgens Schiphol circa 150 mensen.

De directie wilde die wens wel inslikken, maar in ruil daarvoor moesten de werknemers genoegen nemen met een loonbevriezing voor twee jaar. De bonden wilden niet verder gaan dan een loonbevriezing voor dit jaar en een stijging van 1,5 procent in 1995. Die wens is na de actie van gisteren ook ingewilligd.

De staking moest bij de rechtbank worden bevochten, omdat de directie de werkonderbreking wilde laten verbieden. De Haarlems rechtbankpresident gaf gisterochtend toch haar toestemming voor de actie, op voorwaarde dat de essentiële diensten vervuld zouden worden en het luchtverkeer geen hinder zou ondervinden.

Uiteindelijk stonden er gistermiddag van de 1.700 werknemers zo'n vijfhonderd voor het hoofdgebouw van de luchthaven. “Er werken blijkbaar 1.200 mensen op vitale onderdelen van Schiphol”, zei een lid van de verkeersdienst teleurgesteld.