Schrijversloon

Leven van de pen is, volgens H.J.A. Hofland, vrijwel onmogelijk (CS 25/2). Nu is dat wel waar, maar hij baseert zich daarbij op het verkeerde voorbeeld: Thomas Rosenboom en zijn roman Gewassen vlees. Als van dit boek honderdduizend exemplaren worden verkocht en de schrijver krijgt tien gulden per verkocht boek, dan kan hij over een jaar misschien een ton hebben verdiend. Rosenboom heeft tien jaar aan het boek gewerkt; dat betekent een opbrengst van ƒ 27,40 per dag, steeds volgens Hofland.

Gelukkig voor Rosenboom verrekent Hofland zich: 100.000 Gewassen vlezen à ƒ 10,- brengen geen ton op, maar een miljoen. In dit geval dus een ton per jaar of (tien jaar lang) een maandinkomen van ruim 8300 gulden. Geen ƒ 27,40 per dag, maar ƒ 274,-, inclusief zon-, feest-, vakantie-, en ziektedagen.

Ongecijferdheid blijkt in de beste journalistieke kringen voor te komen.

    • J. Freeke Amsterdam