Rusland stelt Korea-conferentie voor

MOSKOU/SEOUL, 25 MAART. Rusland heeft voorgesteld een internationale conferentie te houden over verwijdering van alle kernwapens van het Koreaanse schiereiland. Inmiddels heeft Noord-Korea zijn leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht, zo heeft de regering van Zuid-Korea laten weten.

De Russische onder-minister van buitenlandse, Vitali Tsjoerkin, zei gisteren dat Rusland, China, de Verenigde Staten, Japan, Noord- en Zuid-Korea alsmede vertegenwoordigers van de Verenigde Naties aan een internationale conferentie over Korea zouden kunnen deelnemen. Op dit overleg zou overeenstemming moeten worden bereikt over de verwijdering van alle kernwapens van het Koreaaanse schiereiland, waarbij internationaal toezicht zou moeten worden gewaardborgd.

Volgens een verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou, is de Russische regering bereid steun te geven aan een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin Noord-Korea wordt gedwongen tot samenwerking met de experts van het Internationaal Atoom Agentschap (IAEA) in Wenen. Rusland waarschuwde echter voor economische sancties en riep op tot een voortzetting van de onderhandelingen. De betrekkingen tussen Moskou en Pyongyang zijn na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 minder intensief geworden.

De spanning in Korea loopt op doordat Noord-Korea weigert inspecteurs van het IAEA toe te laten op alle zeven plaatsen waar nucleaire activiteiten aan de gang zijn. “We hebben steekproeven gedaan die erop duiden dat er meer plutonium aanwezig is dan ze voorgeven”, aldus IAEA-directeur Hans Blix gisteren in New York, waar hij de leden van de Veiligheidsraad van de laatste ontwikkelingen op de hoogte bracht. Vandaag wordt in de VN het overleg voortgezet over een resolutie die voorziet in economische sancties tegen Noord-Korea. Tot dusver heeft China, het land waarmee Noord-Korea nog de beste betrekkingen onderhoudt, zich afkerig getoond van een dergelijke stap. Peking dringt aan op een voortzetting van de dialoog. Noord-Korea herhaalde vanmorgen dat het aan alle eisen van het IAEA heeft voldaan en dat het niet bang is voor internationale sancties.

Noord-Korea heeft zijn strijdkrachten in verhoogde staat van paraatheid gebracht en de bevolking van het land opgeroepen zich op een oorlog voor te bereiden. Dat hebben Zuidkoreaanse functionarissen vanmorgen verklaard. Zuid-Korea bracht zijn strijdkrachten eerder deze week al in verhoogde staat van paraatheid. Aan de grens tussen de twee landen was het vanmorgen rustig.

Zuid-Korea heeft het Russische voorstel voor een internationale conferentie inmiddels van de hand gewezen. Een woordvoerder van het Zuidkoreaanse ministerie van buitenlandse zaken liet weten aan de procedure via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de voorkeur te geven. Japan heeft inmiddels zijn voorlopige instemming betuigd met de Russische suggestie. “Rusland heeft laten zien dat het betrokken wil zijn bij het Noordkoreaanse nucleaire vraagstuk en in die zin verwelkomen we het Russische voorstel”, aldus de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Tokio.

De Amerikaanse minister van defensie, William Perry, zei dat de Verenigde Staten hun strijdkrachten in Zuid-Korea “substantieel” zullen versterken als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besluit economische strafmaatregelen tegen Noord-Korea te nemen. Over de omvang van de versterking liet hij zich niet uit. President Clinton zei dat besprekingen aan de gang zijn met Zuid-Korea, Japan en anderen om alsnog een oplossing voor de kwestie te bereiken.