Rampzalig verlies Crédit Lyonnais

De Franse bank Crédit Lyonnais (CL), die - zoals eerder deze week in deze krant is gemeld - een kapitaalinjectie krijgt van 4,9 miljard franc miljard franc (1,6 miljard) om haar wankele positie te versterken, blijkt vorig jaar de twijfelachtige eer te beurt te zijn gevallen van het grootste verlies uit de geschiedenis van het Franse bedrijfsleven. De bank incasseerde het recordverlies van 6,9 miljard franc (bijna 2,3 miljard gulden) tegen 1,85 miljard franc een jaar eerder.

Van de kapitaalinjectie komt 3,5 miljard frank van de Franse regering, die voor 52 procent eigenaar is van de bank. Voor de rest zorgen twee andere belangrijke aandeelhouders, de staatsbedrijven Thomson-CSF (19,2 procent van de aandelen) en Caisse des Depots et Consignations (3,6 procent).

Het reddingsplan voorziet in het onderbrengen van 40 miljard franc (13,2 miljard gulden) aan dubieuze leningen in de onroerend-goedsector in een afzonderlijke onderneming, waarvoor de Franse regering garant staat tot een bedrag aan verliezen van 18,4 miljard franc (6 miljard gulden). Door deze reorganisatie komt de balans van de bank er heel wat beter uit te zien. Het nieuwe kapitaal zorgt ervoor dat Crédit Lyonnais kan blijven voldoen aan de solvabiliteitseisen van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB). De verhouding tussen het garantiekapitaal en de risico's op leningen - de BIB-ratio - zal door de ingreep op 8,3 procent uitkomen, slechts weinig meer dan het internationaal geldende BIB-minimum van 8 procent.

Tegen het eind van dit jaar komt er een tweede kapitaalsvergroting van ongeveer dezelfde omvang, waarop het publiek kan inschrijven. Volgens CL-topman Peyrelevade zal de herfinanciering er voor zorgen dat de bank dit jaar quitte speelt en volgend jaar winst boekt. Crédit Lyonnais zal de komende drie jaar 10 procent van het aantal arbeidsplaatsen in Frankrijk schrappen, waarvan bijna de helft in 1994. De bank heeft in eigen land ruim 38.000 mensen in dienst en in het buitenland 33.000, waarvan 3.000 in Nederland.

Het reddingsplan voorziet ook in de verkoop van belangen om aan geld te komen. Analisten verwachten het afstoten van deelnemingen in winstgevende bedrijven als Navigation Mixte (14 procent), het bouwconcern Bouygues (bijna 10 procent) en Lyonnaise des Eaux-Dumez (4,5 procent). Met de belangen in verliesgevende ondernemingen, zoals 20 procent in het staalconcern Usinor-Sacilor en het lucht- en ruimtevaartconcern Aerospatiale blijft de bank vermoedelijk zitten. De deelnemingen leverden CL vorig jaar een verlies op van 1,1 miljard franc. De problemen van Crédit Lyonnais vallen vooral toe te schrijven aan het kredietbeleid onder de vorige topman Jean-Yves Haberer. De bank ging niet alleen in de vastgoedsector lichtzinnig met haar credietverlening om, ook transacties met de omstreden Italiaanse zakenlieden Giancarlo Parretti en Florio Fiorini speelden de bank parten. De financiering van de overneming door Paretti van de Amerikaanse filmmaatschappij MGM in 1990 leverde CL een enorme strop op. MGM is nu eigendom van Crédit Lyonnais.

CLBN heeft het vorig jaar overigens beter gedaan dan de Franse moederbank en boekte een winststijging van 7,4 procent tot 30,3 miljoen gulden, vooral te danken aan een vermindering van de voorzieningen voor dubieuze crediteuren. Bij de moederbank ging de toevoeging aan de stroppenpot vorig jaar juist flink omhoog van 14,4 miljard franc tot 17,8 miljard franc (5,9 miljard gulden).