Personalia

M. van der Stoel, Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) en oud-minister van buitenlandse zaken, heeft vandaag in de Domkerk in Utrecht een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Utrecht gekregen.

Volgens erepromotor prof. dr. P.R. Baehr zijn de rapporten van Van der Stoel over mensenrechten “altijd objectief, zeer zorgvuldig en van een wetenschappelijk gehalte”.