Peking controleert prijzen en investeringen

PEKING, 25 MAART. De Chinese regering heeft aan functionarissen in steden en provincies opdracht gegeven in het hele land controles op de prijzen en de ongeremde kapitaalsinvesteringen uit te voeren, omdat de inflatie uit de hand dreigt te lopen. “De belangrijkste punten van onderzoek zijn de prijzen van die goederen en diensten die mensen gebruiken of tot de basisbehoeften behoren,” aldus het officiële Volksdagblad vanmorgen. Volgens de krant bedroeg de inflatie in de steden afgelopen maand bijna 26 procent.

Daarnaast heeft het Chinese kabinet aparte onderzoeksteams geformeerd om te kijken naar investeringen in allerlei vaste activa, die razendsnel stijgen ondanks officiële pleidooien voor matiging. Deze investeringen stegen in de eerste twee maanden van dit jaar met 42 procent. Functionarissen vrezen dat inflatie hierdoor verder zal oplopen.

Ter onderstreping van de zorg van de Chinese regering belegde de Chinese centrale bank een bijeenkomst met regionale managers om het belang van de bepleite matiging uiteen te zetten. Yin Jieyan, vice-gouverneur van de centrale bank, noemde als belangrijkste taak nu de “strikte beperking van leningen voor vaste activa,” zo schrijft het Volksdagblad.

De dubbele inspanning van de Chinese regering weerspiegelt de vrees onder de communistische leiders in Peking dat de bevolking zich door grote prijsstijgingen tegen hen zal keren.

De jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres (parlement) eindigde deze week na dagen van discussie over “stabiliteit” die voor de regering nu een topprioriteit is. Vice-premier Zou Jiahua zei tot de functionarissen die de nieuwe controles moeten uitvoeren dat de hoge inflatie een enorm probleem is dat een schaduw dreigt te werpen over de economische vooruitzichten van het land. De prijscontroles behelzen goederen als eieren, vlees, kolen, gas, water kunstmest en grondstoffen en ook tarieven van bijvoorbeeld openbaar vervoer en energie. De teams die investeringen moeten controleren, zullen de boeken over nieuwe projecten inzien. Volgens het officiële persbureau Xinhua kan dit betekenen dat projecten, zoals de bouw van huizen of aanleg van havens, worden opgeschort of definitief stopgezet. (Reuter)