Onderzoekspanel

BRUSSEL, 25 MAART. De Europese Commissie gaat een panel opzetten van wetenschappers die de Europese Unie moeten adviseren over het beleid op het terrein van onderzoek en ontwikkeling. De VS en Japan beschikken al over een dergelijk panel. Er zullen ongeveer honderd deskundigen in plaats nemen. (Reuter)