Kooijmans heeft toch gesprek met Princen

DEN HAAG, 25 MAART. Tegen de wil van een meerderheid van de Tweede Kamer zal minister Kooijmans van buitenlandse zaken in de week na Pasen een gesprek hebben met mensenrechtenspecialist Poncke Princen.

VVD en CDA zijn tegen die ontmoeting omdat de gemoedstoestand van duizenden veteranen in Nederland 'grote schade oploopt' door zo'n gesprek. Princen keerde zich in 1948 tegen zijn Nederlandse medesoldaten en wordt als een overloper en deserteur beschouwd. Veteranen beschuldigen hem van moord op medesoldaten.

Minister Kooijmans hield tijdens het mondeling overleg gistermiddag in de Tweede Kamer vol dat de Indonesische mensenrechtenorganisaties zelf moeten bepalen wie zij naar het gesprek op de Nederlandse ambassade afvaardigen. “Bezwaar maken tegen deelname van Princen aan zo'n gesprek zou neerkomen op het projecteren van zijn verleden als Nederlands staatsburger op het geheel van de mensenrechtenactiviteiten in Indonesië nu. Een projectie die niet alleen door de betrokken organisaties volstrekt niet zou worden begrepen, maar die ook het risico in zich draagt dat Nederland niet als onbevooroordeelde gesprekspartner wordt geaccepteerd”, aldus Kooijmans.

Hij voegde eraan toe dat ook hij de gevoelens van de veteranen begrijpt. Daarom was in het verleden een visumverzoek van Princen voor een familiebezoek aan Nederland geweigerd, maar gaat dit gesprek met 'een in Indonesië gerespecteerde strijder voor mensenrechten' wel door.

Kooijmans was overigens vorig jaar zomer wel degelijk voorstander geweest om Princen een visum te verstrekken, maar een hoge ambtenaar nam in zijn afwezigheid een tegengestelde beslissing.

Kooijmans ging ook kort in op nieuwe beschuldigingen uit Oost Timor, waar het Indonesische leger in november 91 een bloedbad aanrichtte onder demonstranten. Nieuwe getuigenissen luiden dat het leger hierna nog een een aantal moorden heeft gepleegd. Kooijmans zei dat hij wel geloof hecht aan die nieuwe beschuldigingen, maar dat het ministerie van buitenlandse zaken er niet in was geslaagd bevestiging te krijgen. Hij weigerde in te gaan op een aantal vragen vanuit de Kamer over de mensenrechtensituatie in Indonesië, omdat hij eerst gesprekken wil voeren in Jakarta.