Koers KLM-emissie vastgesteld op ƒ 44

De KLM deelt mede dat de uitgiftekoers van de eerder aangekondigde aandelenemissie van maximaal 18,5 miljoen is vastgesteld op 44 gulden voor de internationale tranche en op 23dollar voor de US tranche.

De prijs is gebaseerd op de slotkoers van de New Yorkse effectenbeurs op 24 maart (23dollar: in guldens 43,70). Zoals in het prospectus is vermeld, wordt de definitieve omvang van de plaatsing op of omstreeks 7 april vastgesteld. De KLM stelt beleggers met deze aandelenemissie, die wordt geleid en gecoördineerd door ABN Amro en de Amerikaanse effectenbank Merrill Lynch, in de gelegenheid in te schrijven volgens het zogenoemde 'bookbuilding-systeem'. Dit houdt in dat beleggers aangeven hoeveel gewone aandelen zij willen kopen tegen welke prijs. Gekozen is voor deze in de VS gebruikelijke emissiemethode omdat een substantieel deel van de KLM-aandeelhouders in de VS zit.