Kinkel maakt het weer goed met Frankrijk

PARIJS, 25 MAART. Frankrijk en Duitsland hebben beloofd nauw te zullen samenwerken bij het aanhalen van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Oosteuropese landen.

Dat is afgesproken tussen de Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, en diens Franse collega, Alain Juppé. Daarmee hopen de twee ministers de haperingen die zich de afgelopen weken voordeden in de relatie tussen Frankrijk en Duitsland te hebben verholpen. Minister Kinkel deed de spanningen die waren ontstaan - onder meer naar aanleiding van de discussie over een eventuele deelname van bondskanselier Kohl aan de herdenking van de vijfstigste verjaardag van invasie op 6 juni en over uitlatingen van de Franse ambassadeur in Bonn over het Duitse buitenlandse beleid - af als een incident zoals dat tussen partners in een huwelijk wel eens voorkomt. “Zoals u weet was er wat lichte turbulentie, een paar wolken. We hebben dat opgehelderd. Het is voorbij”, zei Kinkel, terwijl zijn Franse collega, Alain Juppé, instemmend knikte.

In een toespraak zei de Duitse minister dat Frankrijk en Duitsland vastbesloten zijn hun opeenvolgende voorzitterschappen van de Europese Unie zullen bekleden vanuit een gemeenschappelijk visie op de toekomst van de Europese Unie. Duitsland wordt op 1 juli voor een half jaar voorzitter van de EU, Frankrijk volgt op 1 januari 1995. De twee landen zullen zich verzetten tegen een verwateren van de unie bij de toetreding van nieuwe leden.

In een kennelijke verwijzing naar de in Frankrijk geventileerde vrees dat Duitsland politiek gesproken in oostelijke richting wegdrijft, zei Kinkel dat Bonn zijn politiek ten aanzien van Oost-Europa in nauw overleg met Parijs zal blijven ontwikkelen en dat er geen sprake zal zijn van “Duitse solo's”. Ook zullen de twee landen gezamenlijke initiatieven ontwikkelen voor de regio rondom de Middellandse Zee. Verder stelde Kinkel de vorming van een “Europees Ontwikkelingskorps” voor dat Midden- en Oosteuropese landen met raad en daad zal dienen bij te staan. (Reuter)