Kamer akkoord met asielcentra aan de grenzen

PAG.2 PVDA VERDEELD

DEN HAAG, 25 MAART. De Tweede Kamer steunt een aanzienlijke verscherping van het vreemdelingentoezicht bij de grenzen met België en Duitsland. Dit bleek gisteren in het debat over het asielbeleid.

Met uitkijkposten en vliegende brigades van marechaussees moeten asielzoekers tijdig worden onderschept. De Kamer voelt verder weinig voor het idee van het kabinet om asielzoekers bij gastgezinnen onder te brengen.

Langs de grens met Duitsland en België komen twee centra, waar vluchtelingen binnen 24 uur worden gescheiden in kansloze en kansrijke asielzoekers. Deze 'intake-centra' worden binnen enkele maanden ingericht bij Zevenaar en Roosendaal. Asielzoekers die bijvoorbeeld in een ander land al een procedure hebben doorlopen of er zijn afgewezen, worden direct teruggestuurd. “De schaarse plaatsen in de opvang willen we reserveren voor mensen die de asielprocedure ingaan”, zo lichtte Kosto toe.

Vorig jaar kwamen 30.000 van de 36.000 asielzoekers Nederland in via de landsgrenzen. Maar omdat de personencontrole tussen Nederland, België en Duitsland is afgeschaft, komen er volgens Kosto ook mensen binnen die geen kans op asiel maken. In de toekomst zullen er geen asielzoekers meer in opvangcentra worden toegelaten, als zij geen 'intake-gesprek' hebben gehad.

Bij een niet-ontvankelijk verzoek wordt beslist tot uitzetting en krijgt de asielzoeker geen toegang tot een opvangcentrum. Ook al spant de vreemdeling een kort geding aan tegen zijn uitzetting, toegang wordt toch geweigerd. D66-Kamerlid Wolffensperger signaleerde hier “een gat” in de procedure. Een persoon die tegen zijn uitzetting procedeert, kan immers het land niet uitgezet worden. Kosto bleef er echter bij dat de vreemdeling buiten het intake-centrum zijn proces moet afwachten.

De waarnemingsposten vlak bij de grenzen met de buurlanden moeten verdachte vreemdelingen signaleren. Zij geven hun informatie door aan de 84 vliegende brigades van de marechaussee, die achter de grenzen moeten gaan opereren en de vreemdeling aanhouden. Voor de snellere afhandeling van asielprocedures zegt Kosto 200 man administratief personeel nodig te hebben; voor de 84 vliegende brigades van elk vijf personen 473 marechaussees.

Pag.2: Controle richt zich op kentekens uit Oost-Europa

Verder worden 150 man extra op Schiphol bij de incheck geplaatst en 477 personen bij de vreemdelingenpolitie in de grote steden. Van controle op louter uiterlijke kenmerken bij de grens mag volgens Kosto geen sprake zijn. “Dat kan niet, dat mag niet en gebeurt ook niet.” Er zal wel sterk worden gelet op nummerborden. “Dat kan leiden tot een vermoeden”, aldus Kosto. Hij maakte duidelijk dat automobilisten uit Oost-Europa op controle kunnen rekenen.

De Kamer wees het voorstel van de CDA-fractie om weer grensposten op te richten af. CDA-fractiewoordvoerder J. de Hoop Scheffer had herstel van de pas afgeschafte grensposten bepleit. “Iedereen kan dan worden gecontroleerd, zodat de indruk van discriminatie wordt vermeden.” Maar het kabinet wees erop dat dit in strijd is met Europese afspraken, met name het verdrag van Schengen en het verdrag van Maastricht. Hoewel het verdrag van Schengen nog niet in werking is gesteld, zou het volgens het kabinet “een verkeerd signaal” zijn om in strijd met de geest van Schengen grensposten op te richten.