Israel en PLO hervatten beraad over autonomie

TEL AVIV, 25 MAART. Israel en de PLO zullen komende dinsdag in Kairo de besprekingen hervatten over het opzetten van de Palestijnse bestuursautonomie in de strook van Gaza en het Jericho-district.

De besprekingen van de afgelopen dagen in de Egyptische hoofdstad ter voorbereiding van de hervatting van het vredesoverleg hebben volgens de Israelische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, voldoende vorderingen gemaakt om de draad van de vredesonderhandelingen weer op te nemen. De PLO brak, evenals Syrië, Libanon en Jordanië, het vredesoverleg met Israel af in reactie op de massamoord in de moskee in Hebron op 25 februari.

Krachtig Amerikaans diplomatiek ingrijpen heeft ertoe geleid dat de drie Arabische landen reeds vorig week besloten het vredesoverleg met Israel in april in Washington te hervatten. PLO-leider Yasser Arafat bleef dwarsliggen en eiste een reeks maatregelen ter bescherming van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden tegen gewapende joodse kolonisten, uit wier midden de dader van de aanslag, Baruch Goldstein, kwam.

Tijdens de zeer intensieve besprekingen in Kairo is in principe overeenstemming bereikt over de stationering van met pistolen bewapende Noorse waarnemers en enkele tientallen Palestijnse politie-agenten in Hebron. Volgens beide partijen moeten nog enkele details worden uitgewerkt voordat van een volledige overeenkomst kan worden gesproken.

De ernstige onlusten in de bezette gebieden van de laatste dagen hebben het overleg in Kairo tussen Israel en de PLO niet doen ontsporen, ondanks het groot aantal gewonden aan Palestijnse kant. De botsingen tussen demonstrerende Palestijnen en Israelische troepen in vrijwel alle delen van de bezette gebieden bereikten gisteren onder de invloed van het Israelische militaire optreden tegen Hamas in Hebron een hoogtepunt.

Met anti-tankraketten werden volgens Israelische militaire kringen eergisteren vier als zeer gevaarlijk beschouwde Hamas-strijders gedood. Televisiebeelden van de zware raketbeschieting in het centrum van Hebron leidden tot felle Palestijnse reacties in de steden en de vluchtelingenkampen. Volgens Palestijnse kringen werden tegen de vijftig Palestijnen gewond. Israel maakt melding van dertig Palestijnse gewonden. Israelische burgers en soldaten werden gisteren op verschillende plaatsen ook door Palestijnse stenengooiers gewond.

Met het oog op het morgen te beginnen joodse paasfeest, Pesach, heeft Israel troepenversterkingen naar de bezette gebieden gedirigeerd en in Israel zelf uiterst scherpe veiligheidsmaatregelen genomen. Militaire en politiekringen spreken van een staat van hoogste paraatheid. Nog steeds wordt door Israelische veiligheidskringen rekening gehouden met een Palestijnse wraakactie voor de moord in Hebron. Israelische burgers werd vanmorgen via de radio door de politie op het hart gedrukt niet naar de bezette gebieden te gaan.

Premier Yitzhak Rabin heeft gisteren naar aanleiding van het door Goldstein in Hebron aangerichtte bloedbad gewaarschuwd voor “joods racisme”, een term die hij nog niet eerder gebruikte. “Er was een fanatieke, extremistische moordenaar. De omvang van de steun en de vereenzelviging van delen van het Israelische publiek (met de moordenaar) waren groter dan ik had gedacht”, zei Rabin. Van de Israelische televisie had hij vernomen dat een schoolklas in een Jeruzalemse staatsschool zelfs staande een eerbetoon had gegeven aan de nagedachtenis van dr Goldstein. “Bij delen van de Israelische samenleving doet zich een ontwikkeling voor die ik niet eens met woorden wil beschrijven. Het onderwijs staat voor de enorme opgave aan zelfonderzoek te doen. Niet alleen het onderwijs. Wat is er aan de hand, wat gebeurt er, wat is verkeerd gegaan”, zo vroeg Rabin zich af.