Gynaecoloog wordt geen 'ginekoloog'

DEN HAAG, 25 MAART. Slijterijen hoeven de etiketten op de voorraad flessen champagne niet te veranderen: de invoering van woorden als 'sjampanje' is van de baan. Dat blijkt uit het definitieve standpunt van het Comité van Ministers van de Taalunie over de spelling. Al eerder had het comité laten weten de voorstellen van de spellingscommissie te vergaand te vinden.

Het comité wil slechts een beperkte spellingswijziging doorvoeren. Kern van die wijziging is dat de huidige voorkeurspelling van bastaardwoorden de enig toegelaten spellingswijze wordt. Dus gynaecoloog wordt niet 'ginekoloog'. Wel komen er nieuwe regels voor het gebruik van koppeltekens. De regels voor het trema en het het liggend streepje blijven ongewijzigd.

De ministers, D'Ancona (wvc) en Ritzen (onderwijs) en hun Vlaamse collega's Weckx (cultuur) en Van den Bossche (onderwijs), streven naar 1997 als officiële invoeringsdatum. Zij moeten echter nog overleggen met uitgevers, vooral van schoolboeken, en vertegenwoordigers van het onderwijs over de duur van de overgangstermijn.

De Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het Groene Boekje, zal worden herzien. Het is de bedoeling dat een nieuwe versie van het Groene Boekje volgend jaar juni gereed is.

Begin dit jaar ontstond enige opschudding nadat het rapport van de Spellingscommissie was uitgelekt waarin ingrijpende aanbevelingen werden gedaan voor het fonetischer maken van de Nederlandse taal.