GTI beëindigt 'giftige' beschermingsconstructie

ROTTERDAM, 25 MAART. GTI (technische dienstverlening) wil zijn beschermingsconstructie opheffen nu de bedreiging van het onafhankelijk en zelfstandig voortbestaan van de onderneming is geweken. Aandeelhouders wordt in de vergadering van 9 juni voorgesteld de preferente aandelen in te trekken.

Dat heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt. GTI kreeg er in begin 1992 lucht van dat het Belgische bedrijf Fabricom, een dochteronderneming van Tractebel (onderdeel van de Generale Maatschappij van België), een belang van 32 procent in het gewone-aandelenkapitaal van GTI had opgebouwd en de bedoeling had GTI geheel in te lijven. De installateur pareerde deze stap met de plaatsing van 1,4 miljoen preferente aandelen bij een bevriende stichting. Het belang van Fabricom in het totale kapitaal van GTI verwaterde zodoende tot 17 procent. Deze vorm van bescherming staat bekend als de 'gifpil-constructie'.

Begin februari hebben de bankbedrijven Kempen en ABN Amro het belang van Fabricom ondergebracht bij institutionele beleggers. HAL Holding kwam daarbij in het bezit van 20 procent van de gewone aandelen GTI.

Aandeelhouders wordt tevens voorgesteld het dividend op grond van de resultatenontwikkeling te verlagen van 9,08 gulden tot 1,84 gulden in contanten. De resultaten hebben zich vorig jaar als gevolg van de economische inzinking rampzalig ontwikkeld. De nettowinst daalde van 31,3 miljoen tot 6,3 miljoen gulden. Doordat de markt inzakte, daalde de omzet met 7,4 procent van 1,52 miljard tot 1,41 miljard gulden.