Grote scholen

Ik ben 86 jaar en ontzettend geboeid door de artikelen van de Hendrik Spiering en Geert Mak over het onderwijs.

Zelf kom ik uit het O.L.-Montessori-onderwijs Amsterdam-Stadionbuurt. Wij weten dus ook van veel te grote klassen en dikwijls zeer moeilijke sociale omstandigheden tussen 1930-1968. Maar verder was eigenlijk alles anders en de taak van het onderwijzend personeel lijkt mij nu oneindig veel moeilijker. Ik weet wel dat de fusies allemaal nodig zijn - om de zuinigheid - maar één directeur! En dan scholen met 300 leraren en 3000 leerlingen. Hoe krijgt men daar ooit een groepsverband in? Want ik vermoed, dat leerlingen uit diverse groepen toch ook weer allemaal verschillende vakken volgen. Dat zal soms ook nodig zijn. Maar de hele zaak valt zo wel uit elkaar. Ik vraag me dikwijls af: Wat doet één directeur met 300 leraren op een lerarenvergadering? Wie 'kent' elkaar en over welk kind wordt er gepraat?

    • Mej. C.C.J. Steenberghe