Foto

Foto: DEN HAAG - Van een debat tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen was vanochtend geen sprake.

In een te klein, benauwd zaaltje van een Haags hotel gingen ze in de slag met de verenigde ouderenorganisaties over wonen, aow en eigen betalingen. Dat gebeurde op een uiterst vriendelijke manier, zo kort voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 3 mei. Geen enkele partij wil immers overspoeld worden door een grijze golf van kritiek, zoals het CDA onlangs overkwam met het standpunt over de AOW.

De ene lijsttrekker sloot zich bij de andere aan. In principe waren ze overal voor waar de ouderen voor zijn en tegen waar de ouderen tegen zijn. Voor de instandhouding van de individuele huursubsidie bijvoorbeeld, voor meer en betere huisvesting voor ouderen en tegen een veelheid aan eigen-bijdrageregelingen voor tal van voorzieningen.

Bij hoge uitzondering was er wat onenigheid. VVD-fractieleider Bolkestein wilde uitsluiten dat de grens voor de individuele huursubsidie wordt opgetrokken. Een aantal van de nu bijna miljoen mensen die huursubsidie ontvangen, kan best zelf voor de woonkosten opdraaien, zei hij. Volgens PvdA-leider Kok wekte hij daarmee ten onrechte de indruk dat er rijke mensen zijn die huursubsidie krijgen. Bolkestein mocht niet reageren. Onderlinge discussie tussen lijsttrekkers was niet toegestaan.

En zo kabbelde het voort. “Is één van de heren achter de tafel het oneens met de heer Van Mierlo?” vroeg een van de ouderenvoormannen. “Nee? Dan de volgende vraag.” Debatleider W. Gortzak hoefde maar één keer in te grijpen. Toen het fluistervolume van het verveelde publiek bijna boven de sprekers uitkwam. (Foto Roel Rozenburg)