Eind aan kartel notarissen, lagere prijzen

ROTTERDAM, 25 MAART. De tariefafspraken van notarissen gaan op de helling. Het kabinet wil dat de notarissen nog voor de zomer een begin maken met het loslaten van hun onderlinge prijsafspraken.

De staatssecretarissen Kosto (justitie) en Van Rooy (economische mededinging) hebben het kabinet voorgesteld op korte termijn een einde te maken aan het prijskartel van notarissen. Naar verwachting stemt het kabinet daar vanmiddag mee in. Onlangs noopte het kabinet de makelaars hun prijsafspraken te beëindigen.

De Koninklijke Notariële Broederschap reageerde vanmorgen zeer verbolgen op het kabinetsvoornemen. Volgens de broederschap gaat het kabinet overhaast te werk. Daarentegen kreeg het kabinet bijval van de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Beide organisaties ageren al jaren tegen buitensporige tarieven die notarissen bij onroerend-goedtransacties en hypotheken zouden hanteren.

Het kabinet wil met de notarissen afspraken maken over de wijze waarop “de tarieven gefaseerd de reële kostprijs zullen gaan benaderen”. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat notarissen bijvoorbeeld bij hypotheekakten gemiddeld 2.483 gulden in rekening brengen, terwijl de totale kosten daarvan gemiddeld 1.325 belopen. De verwachting is dat deze marge door beëinding van het prijskartel kleiner wordt, omdat er dan concurrentie tussen de ongeveer 1.150 notarissen in Nederland ontstaat. De notarissen hebben hun onderlinge tariefafspraken op het terrein van onroerend-goedtransacties en hypotheken altijd verdedigd met het argument dat zij op hun werkzaamheden in het familierecht geld zouden toeleggen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit bij efficiënt werken niet het geval hoeft te zijn.

Met de aanpak van de tariefafspraken loopt het kabinet vooruit op de nieuwe Notariswet, die naar verwachting volgende maand bij het parlement wordt ingediend. In die wet wordt vrije prijsvorming voor alle notariswerkzaamheden uitgangspunt. Voor mensen die naar de notaris moeten maar hem niet kunnen betalen, komt er een bijstandsregeling die vergelijkbaar is met het beroep op rechtshulp. In de nieuwe wet komt ook te staan dat de overheid kan ingrijpen als de vrije prijsvorming uit de hand loopt.