De werkverschaffers van Nederland

Grafiek: Minister Andriessen, politici, economen, ondernemers en vakbondsbestuurders debatteerden gisteren over de vraag hoe de Nederlandse economie uit het slop kon worden gehaald en meer mensen aan het werk kunnen. Stimulering van zakelijke dienstverlening lijkt daarbij het meest effectief.

Dit is namelijk de meest arbeidsintensieve bedrijfstak in Nederland. De verkoop van diensten aan 'eindgebruikers' ter waarde van een miljoen gulden genereert in totaal 9,6 manjaren werk: 3 manjaren voor mensen met een universitaire of een hogere beroepsopleiding, 3,2 manjaren voor personen met een middelbare beroepsopleiding en nog eens 3,4 manjaren werk voor laaggeschoolden. Onder eindgebruik vallen consumptie, investeringen en uitvoer. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De minst arbeidsintensieve tak is de aardolie-industrie. Hier zorgt een miljoen gulden 'finale afzet' voor slechts 1,2 arbeidsplaatsen op jaarbasis.

Bij het berekenen van deze cijfers gaat het CBS niet alleen uit van de direct ingezette arbeid, maar houdt het eveneens rekening met de hoeveelheid werk bij toeleveranciers van halffabrikaten en grondstoffen in Nederland.(Onderzoek: Niek den Tex)

    • Onderzoek Door Niek den Tex