DAF Trucks mag flexibele werktijden invoeren

ROTTERDAM, 25 MAART. Bij DAF Trucks hebben vakbonden en directie vannacht overeenstemming bereikt over flexibeler werktijden voor het personeel. Per week zullen de werknemers minimaal drie en maximaal vijf dagen van negen uur ingezet kunnen worden. Alleen de Industriebond FNV zal het akkoord waarschijnlijk slechts neutraal aan de leden voorleggen. De andere bonden geven een positief advies.

Voor DAF Trucks (2300 werknemers) betekent het nu bereikte akkoord een grote stap in het streven van de directie om de produktie beter af te stemmen op de situatie in de markt. Anders dan bij het 'oude' DAF wil de onderneming niet meer op voorraad produceren; de vrachtwagens worden pas in elkaar gezet als er een bestelling binnenkomt. Met de invoering van een flexibele werkweek (die nu als experiment al gaande is en begin april definitief wordt) denkt DAF te kunnen vermijden dat in stille periodes teveel en in piektijden te weinig personeel aanwezig is. Een voorstel van de directie om het personeel ook op zaterdag zonder extra toeslagen in te kunnen zetten, stuitte op groot verzet van de bonden. Wel is nu afgesproken dat de werknemers vier keer per jaar op deze dag ingeroosterd kunnen worden, tegen de normale toeslag van 65 procent.

De bonden zijn gisteren ook akkoord gegaan met de voorstellen van DAF om de salarisstructuur aan te passen. Bij de nieuwe start van DAF vorig jaar is een aantal werknemers op een te hoog salarisniveau beland; die situatie wordt nu deels rechtgetrokken. Ook over de vergoeding van het woon-werkverkeer zijn nieuwe afspraken gemaakt.

De Industriebond FNV is als enige bond niet tevreden. “Het eindresultaat is voor ons onvoldoende”, aldus bestuurder A. Antonis. De vakbond is wel akkoord met de flexibele werkweek, maar wil dat het personeel (dat op jaarbasis 36 uur per week blijft werken) per kwartaal de te veel of te weinig gewerkte uren kan verrekenen. In het voorstel van DAF vindt verrekening op jaarbasis plaats. De industriebond overlegt vanmiddag met de leden over het akkoord. “Ik denk dat ze het afwijzen”, zegt Antonis. De bond vertegenwoordigt naar eigen zeggen 80 à 90 procent van de circa 1200 produktiemedewerkers.