Clinton erkent te hoge aftrekpost Whitewater op belastingformulier

WASHINGTON, 25 MAART. President Clinton heeft gisteren tijdens een persconferentie in het Witte Huis toegegeven dat hij bij vergissing op zijn belastingformulier een te hoge aftrekpost voor zijn verliesgevende belegging in de ontwikkelingsmaatschappij Whitewater heeft opgevoerd. De aftrekpost moest 42.000 dollar zijn in plaats van 69.000 dollar. Hij zou per ongeluk de terugbetaling van een persoonlijke lening voor de tijdelijke financiering van een huis voor zijn moeder en haar nieuwe man in 1981 mee hebben afgetrokken.

Verder heeft hij gezegd dat hij niets af wist van het eventuele gebruik van spaarbankgelden voor zijn vroegere projectontwikkelingsmaatschappij in Arkansas of voor zijn herverkiezingscampagne als gouverneur, zoals de beschuldiging luidt. Clinton gaat nu al zijn belastingformulieren vanaf 1977 aan de openbaarheid prijsgeven. Hij zou al 14.000 documenten bij de onafhankelijke aanklager voor de Whitewater-zaak hebben ingeleverd. Hij verwachtte met zijn vrouw Hillary door hem te worden ondervraagd.

“Ik weet dat veel mensen geloven dat Washington zich hoofdzakelijk bezig houdt met de Whitewater-zaak”, zei Clinton. “Maar onze regering is bezig met zaken, waarvoor we door het Amerikaanse volk zijn gekozen.” Hij zei dat hij verbaasd was dat Whitewater volgens een onderzoek drie keer zoveel aandacht van de Amerikaanse pers had gekregen als de hervorming van de gezondheidszorg. Clinton memoreerde zijn politieke successen en zijn plannen voor wetgeving op het gebied van gezondheidszorg, bijstandshervorming, misdaad en hervorming van de campagnefinanciering.

Hij sloot zich gisteren voor het eerst aan bij een compromisvoorstel voor de hervorming van de ziektekostenverzekering, dat gisteren door een belangrijke commissie van het Huis van Afgevaardigden is aangenomen. Hij zei dat het voorstel het belangrijkste element van zijn eigen plan, verzekering voor iedereen door werkgevers, bevatte maar dat het schortte aan kostenbeheersing. Hij hoopte dat het voorstel dit jaar nog zou worden aangenomen.

De bijval voor Clinton is inmiddels behoorlijk gezakt in de opiniepeilingen, tot 45 procent. Een meerderheid van de Amerikanen gelooft dat hij in zijn verleden een kleine fout heeft gemaakt. Slechts eenvijfde van de kiezers denkt dat Whitewater om grote vergrijpen gaat.

Volgens de Democratische opiniepeiler Peter Hart was het de bedoeling van Clinton om zich vol zelfvertrouwen aan het Amerikaanse volk te tonen. “De vragen van de pers over Whitewater zijn te specifiek en te gedetailleerd om door het publiek te worden begrepen”, zei hij. “Ze kijken eerder naar hoe hij het zegt. Het is hoofdzakelijk een kwestie van stijl.”

De Republikeinse oppositieleider, senator Robert Dole, gaf gisteren direct na de persconferentie toe dat de president “geloofwaardig” klonk. Toch eiste hij dat er eind april hoorzittingen over Whitewater worden gehouden. Hij zou benoemingen tegenhouden en allerlei procedures blokkeren om zijn doel te bereiken. Hij herinnerde eraan dat de Democraten gedurende de presidentschappen van de Republikeinen Reagan en Bush wel 29 hoorzittingen hadden gehouden.

Het Republikeinse Congreslid Jim Leach heeft de Whitewater-zaak met zijn stafleden grondig onderzocht. Hij viel president Clinton hard aan in een toespraak voor het Huis en hij gaf documenten over de Whitewater-zaak vrij. Toch zei hij nergens dat Clinton een persoonlijk aandeel had in de malversaties die door hem werden genoemd en nader gedocumenteerd. Het zou ook zonder Clintons medeweten kunnen zijn gedaan door zakenpartners of politieke bondgenoten. Clinton zei gisteren dat hij en zijn vrouw “passieve investeerders” waren.

Leach presenteerde gisteren vijf beschuldigingen: “Whitewater kan zijn begonnen als een legitieme onderneming in onroerend goed maar het werd later gebruikt om direct of indirect federaal verzekerde spaarrekeningen van een spaarbank en een investeringsbank af te romen. Toen beide banken bankroet gingen, moest de Amerikaanse belastingbetaler de rekening betalen. Het gezin van de voormalige gouverneur van Arkansas ontving een waarde van Whitewater die de geïnvesteerde geldsom ver te boven ging. Ten derde werden door de belastingbetaler gegarandeerde gelden in alle waarschijnlijkheid gebruikt voor de campagne van een voormalige gouverneur. Ten vierde is de onafhankelijkheid van het Amerikaanse toezichtsysteem van de overheid op schandelijke wijze geschonden om één enkele Amerikaanse burger te beschermen.” Ook beschuldigde hij de Democraten in het Congres en het Witte Huis van het gebruik van “gesloten-samenleving-technieken”.

Clinton zei dat er geen personeel dat door hem was benoemd, betrokken is bij het tegenhouden van een onderzoek naar Whitewater door een toezichthoudende instelling. Volgens hem ging het om Republikeinen die door zijn voorganger waren benoemd. Clinton zei dat hij van Whitewater had geleerd. “Ik denk dat er hier een mate van achterdocht is, die groter is dan waaraan ik in het verleden gewend was.”

    • Maarten Huygen