BK behouden voor Kampen

KAMPEN, 25 MAART. De pannenfabriek Berk Kampen (BK) blijft in afgeslankte vorm behouden voor de gemeente Kampen. De verhuizing van de 150-jarige pannenfabriek naar Lelystad is van de baan, nadat het Kampense gemeentebestuur over de brug kwam met een schenking van 1 miljoen gulden en een tweetal leningen van in totaal 3 miljoen gulden. Van de 73 werknemers komen er 23 op straat te staan. Vakbonden en ondernemingsraad steunen gemeente en directie.

BK verplaatst het arbeidsintensieve deel van de produktie (fluitketels en koekepannen) naar Indonesië waar de lonen lager zijn. De honderd jaar oude fabriek in Kampen is hierdoor veel te groot geworden. De werkvloer wordt met de verhuizing teruggebracht van 40.000 naar 3000 vierkante meter. BK beperkt zich in Kampen tot de produktie van 5 à 600.000 roestvrijstalen pannen per jaar. De fabriek kan met minder personeel werken omdat de produktielijn wordt verkort. Bovendien voldoet het oude gebouw niet meer aan de huidige eisen van een gezonde werkomgeving. Op de werkvloer is de loopafstand voor werknemers te groot worden. Bovendien is het moeilijk de temperatuur in de fabriekshal op peil te houden. De gemeente Kampen is voor verhuizing omdat de oude fabriek “storend” is in de woonomgeving van het stadsvernieuwingsgebied Brunnepe

Aanvankelijk wilde BK vertrekken naar Lelystad omdat het ministerie van economische zaken de vestiging daar met 1,25 miljoen zou subsidiëren. Drie weken voordat daar de eerste hijpaal de grond in zouden gaan, hing de gemeente Kampen de pannenfabriek een vettere worst voor. BK krijgt een hypotheek van twee miljoen, en een lening van één miljoen voor de financiering technische faciliteiten in het nieuwe gebouw. Daar bovenop komt de één miljoen gulden van de gemeente die BK niet hoeft af te lossen. Als voorwaarde stelt de gemeente dat de komende drie jaar geen verdere ontslagen zullen vallen.

BK is een werkmaatschappij van Van Kempen en Begeer dat weer onderdeel uitmaakt van Corpeq Holding. BK heeft samen met bestekfabrikant Gero in Nederland een marktaandeel van 40 procent.