Amnestie op de Filippijnen

MANILA, 25 MAART. De Filippijnse president, Fidel Ramos, heeft een verklaring getekend waarin amnestie wordt verleend aan leden van het communistische verzet, aan moslim opstandelingen en aan militairen die zijn betrokken geweest bij pogingen tot een staatsgreep.

Voorts tekende de president een tweede verklaring waarin soldaten en politiemensen die zich schuldig hebben gemaakt aan buitensporig geweld tegen opstandelingen straffeloos worden verklaard. Volgens het presidentiële paleis geldt de laatste amnestie niet voor personen die zich hebben schuldig gemaakt aan martelingen en verkrachtingen.

De twee verklaringen moeten nog worden goedgekeurd door het Filippijnse parlement voordat ze van kracht worden. Aangenomen wordt echter dat de volksvertegenwoordiging direct naar Pasen haar fiat aan de twee voorstellen zal geven.

De amnestie betreft zo'n 350 opstandelingen die momenteel in Filippijnse gevangenissen zitten en duizenden die zich nu verborgen houden in de heuvels. Naar schatting zijn er zo'n acht tot tienduizend communistische strijders actief, terwijl de omvang van het opstandige moslimleger, dat vecht voor zelfbestuur voor het zuidelijk deel van de Filippijnen, op 16.000 wordt geraamd. Het aantal militairen dat betrokken is bij mislukte staatsgrepen wordt geschat op vierduizend. (Reuter)