Zwerfgekken

Directeur Van de Berg van het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam zegt tegen de zwerver (NRC Handelsblad,8 maart): 'Laat je verplegen, zo nodig dwing ik je daartoe, want verwaarlozing is erger dan onvrijheid'. Wij willen liever een oproep doen het onvermogen van de maatschappij nader te analyseren, wat niet kan zonder te luisteren naar de individuele verhalen van de zwervers zelf.

Psychiater Schene van het Academisch Medisch Centrum heeft onderzocht waarom de zorg voor bepaalde groepen mensen, waaronder 'zwerfgekken', niet werkt. Hij komt tot de conclusie dat de hulpverlening niet voor de groep lijkt te voelen. De hulpverlening is te netjes geworden en te gespecialiseerd. Ook accepteert de groep geen hulp meer: Men heeft slechte ervaringen met mensen in het algemeen en vaak daarenboven ook nog met de hulpverleners. Schene pleit ervoor dat de hulpverlening haar werkterrein verlegt van het bureau naar de straat en zich een andere houding aanmeet. De Amerikaan Paul Koegel constateert in een onderzoek dat veel zwervers de straat fascinerend vinden in vergelijking met de afhankelijkheid die hen wacht in de beschikbare instituten.

    • Doortje Kal