WAO

NRC Handelsblad opende op 18 maart met de voor velen verontrustende kop: 'Aantal WAO'ers neemt opnieuw toe'. In het artikel worden dan cijfers van het CPB genoemd over 1993. Naar mijn mening ontbreekt het in deze berichtgeving aan inzicht in de logische effecten die door de wet 'Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen' (TBA) veroorzaakt worden.

Deze wet is op 25 januari 1993 aangenomen. Wie op die datum al ziek was of reeds in de WAO zat werd een zogenaamd 'oud geval', met rechten volgens de oude berekeningsmethode. Die zieken van 25 januari 1993 kwamen (voor zover nodig) pas per 25 januari 1994 in de WAO terecht. Ervan uitgaand dat het dan langzamerhand om tamelijk chronische gevallen gaat, is het logisch dat deze mensen zich niet vóór 25 januari van dit jaar op het glibberige pad richting arbeidsmarkt begeven, omdat zij dan pas echt het door de politici gecreëerde WAO-gat te vrezen hebben. Dat WAO-gat alsnog verzekeren lukt in de meeste gevallen niet meer; niemand verzekert immers een brandend huis? Daarnaast noopt het gedrochtelijke WAO-bonus/malussysteem de werkgevers ook niet bepaald tot het aannemen van ex-WAO'ers.

    • G. Boer
    • Huizen Nh