Vogelnamen

In NRC Handelsblad van 17 maart uit Karel Knip het 'vreselijke vermoeden' dat de Nederlandse vogelvolksnamen zijn gebaseerd op een boek met vogelplaatjes, met name het in 1937 verschenen Zien is Kennen. Er zijn gegevens die in een andere richting wijzen. In het standaardwerk De Nederlandsche Vogels van Dr. C. Eykman en anderen, waarvan de eerste druk eveneens in 1937 verscheen, zijn veel meer volksnamen te vinden. Een willekeurig voorbeeld is de Gele Kwikstaart. Hiervoor noemt Zien is kennen zeven volksnamen, en De Nederlandsche vogels maar liefst een stuk of vijftien.

    • D. de Jonge