Tulip Computers weer winstgevend

Tulip Computers in 's-Hertogenbosch, de grootste Nederlandse fabrikant van microcomputers, is in 1993 teruggekeerd in de zwarte cijfers.

Vorig jaar werd een winst geboekt van 5 miljoen gulden, tegenover een verlies van 14,6 miljoen gulden in 1992, zo maakte de directie vanmorgen bekend. Voorgesteld wordt het dividend te hervatten met 60 cent contant. Dit betekent dat 54 procent van de winst wordt uitgekeerd. Uit de agioreserve wordt bovendien een nieuw aandeel verstrekt tegen inlevering van 40 dividendbewijzen. Over 1992 werd het dividend gepasseerd nadat over voorgaande jaren 2,50 gulden werd uitgekeerd. De winstverbetering van Tulip vloeide voort uit een ingrijpende reorganisatie die vorig jaar werd afgerond, en uit gestegen verkopen. De herstructurering leidde tot een kostendaling met ruim 18 miljoen gulden waardoor de bedrijfskosten 15 procent onder het niveau van 1992 uitkwamen. Het personeelsbestand daalde van gemiddeld 645 tot 562, de salariskosten gingen van 50,6 naar 42,1 miljoen gulden. De omzet steeg met circa 15 procent tot 374 miljoen gulden. Het aantal verkochte computers nam toe met 34 procent tot naar schatting 128.000 stuks. Daarmee overtrof Tulip de groei van de markt, die volgens onderzoeksbureau Dataquest gemiddeld 8,8 procent bedroeg. Om dat te bereiken, moest Tulip wel tegen lagere prijzen leveren. De brutomarge, aldus Tulip, daalde van 33,6 tot 30,4 procent. De onderneming schrijft die margedaling gedeeltelijk toe aan de sterke positie van de gulden ten opzichte van veel andere Europese valuta's, een situatie die export bemoeilijkt. Tulip verkoopt ruim de helft van haar apparaten buiten Nederland. De directie houdt zich wat haar prognoses voor 1994 betreft op de vlakte. Ze verwacht dat de daling van de computerprijzen aanhoudt, hoewel dat minder scherp zal zijn dan in de twee voorgaande jaren. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de marges op microcomputers. Of de groei van omzet en winst in 1994 kan worden voortgezet, hangt mede af van de ontwikkeling van de economie, het rentepeil en van de wisselkoersen, aldus Tulip-directeur F. Hetzenauer vanmorgen.