Troepen uit Turkije naar Bosnië

ATHENE, 24 MAART. De Veiligheidsraad heeft ondanks bezwaren van Griekenland en de Bosnische Serviërs ingestemd met de opname van Turkse troepen in UNPROFOR, de VN-vredesmacht in ex-Joegoslavië. Turkije meldde vandaag 2700 te willen sturen.

Gisteren protesteerde Griekenland tegen het voorstel van secretaris-generaal Boutros-Ghali van de VN, UNPROFOR met een Turks contingent te versterken. Volgens de Griekse regeringswoordvoerder, Evangelos Venizelos, heeft de Griekse regering Boutros-Ghali in “een urgente brief” laten weten dat geen enkel Balkanland, net zo min als enig land dat “historisch betrokken is geweest in de regio”, mag deelnemen aan militaire operaties in Bosnië. De Turkse betrokkenheid, aldus Athene, kan eeuwenoude vetes doen oplaaien. Ook wordt in de brief verwezen naar de kwestie-Cyprus. “Turkije kan geen vredestroepen naar ex-Joegoslavië sturen als het eenderde van Cyprus bezet. Er zijn VN-vredestroepen op Cyprus vanwege Turkije.”

Ook de Bosnische Serviërs maken bezwaar tegen de komst van Turkse blauwhelmen naar Bosnië. “Het sturen van Turkse troepen zou immense ontevredenheid onder de Servische bevolking veroorzaken”, zo zei gisteren een minister in de regering van de eenzijdig uitgeroepen 'republiek' van de Bosnische Serviërs. De aanwezigheid van Turkse blauwhelmen komt neer op “een restauratie van de Turkse bezetting van de regio” - een verwijzing naar de Turkse bezetting van Servië, Bosnië en andere delen van de Balkan tussen de veertiende en de negentiende eeuw.

De Turken hebben al sinds de vorming van de VN-vredesmacht troepenbijdragen aangeboden. Op dat aanbod is nooit eerder ingegaan wegens de bezwaren van de Bosnische Serviërs. De Serviërs gaan ervan uit dat de Turken niet neutraal kunnen zijn in een conflict waarbij Serviërs tegenover moslims staan. Dat Boutros-Ghali ditmaal wel op het Turkse aanbod is ingegaan, heeft te maken met de urgente noodzaak de troepenmacht van UNPROFOR uit te breiden en het gebrek aan bereidheid bij andere landen om in die behoefte te voorzien. (AP)