Stellingen

Vaak wordt beweerd dat de gemeentelijke politiek dichter bij de kiezer staat dan de landelijke politiek. Echter door de invloed van radio en televisie zijn vele kiezers beter geïnformeerd over wat zich in de Tweede Kamer afspeelt dan over de politieke besluitvorming in het eigen gemeentehuis.

W.J.M. Prins, Rijksuniversiteit Leiden

Zolang wij nog niet in staat zijn een mammoettanker met aanvaardbare betrouwbaarheid te laten varen van A naar B is het volstrekt illusoir te menen dat met veel recentere technieken zoals genetische manipulatie niet nog aanzienlijk grotere rampen kunnen en zullen worden veroorzaakt.

D. Bakker, Universiteit van Amsterdam