Ritzen wil meer geld wegens toename MBO-leerlingen

DEN HAAG, 24 MAART. Minister Ritzen (onderwijs) wil van het kabinet extra geld om de financiële problematiek in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) op te lossen. Hij zei dit gisteren tijdens overleg met de Kamercommissie voor Onderwijs. De commissie steunt Ritzen in zijn verzoek. VVD-Kamerlid J. Franssen zal vandaag een motie indienen waarin hij die steun wil vastleggen.

De MBO-scholen hebben dit jaar een tekort van 117 miljoen gulden door de onverwachte toestroom van 18.000 extra leerlingen. Ritzen heeft vorige week door verschuivingen op de onderwijsbegroting voor het MBO een extra bijdrage van 50 miljoen gulden vrijgemaakt.

De toestroom naar het MBO wordt waarschijnlijk beïnvloed door de economische problemen in het bedrijfsleven dat daardoor minder leerlingplaatsen heeft. Ook het succes dat de scholen boeken bij het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten speelt mee. Ritzen vindt het daarom niet rechtvaardig dat Onderwijs als enige ministerie voor de extra kosten van het beroepsonderwijs opdraait. Door de verminderde schooluitval heeft de Arbeidsvoorziening waarschijnlijk minder geld nodig voor cursussen voor werklozen. Volgens een woordvoerder van Onderwijs kan het hierbij om “tientallen miljoenen” gaan. Pas recent is een serieus gesprek op gang is gekomen met de sociale partners in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) over deze scholingsgelden.