Regeerakkoord is al door SER geschreven

De informele nationale elite verenigd in de Sociaal-Economische Raad werd het vorige week eens dat in de komende vier jaar 15 miljard aan lastenverlichting moet worden doorgevoerd. Dit SER-advies is een essentieel deel van het regeerprogramma voor het komende kabinet. Terugblik op een jaar onderhandelen.

Redt het God

    • Frank van Empel