Personalia

C. de Haseth (44) wordt de nieuwe gevolmachtigde minister voor de Antillen in Den Haag. Dit is gisteren bekendgemaakt door de samenwerkende politieke partijen van de vijf Antilliaanse eilanden die vertegenwoordigd zijn in het nieuwe kabinet, dat volgende week in functie treedt.

De Haseth treedt op 1 september in functie. De huidige gevolmachtigde minister, Edsel Jesurun, vertrekt nadat de nieuwe regering op de Antillen is aangetreden.

De Haseth, die van 1968 tot 1976 in Nederland heeft gestudeerd, is hoofd van de apotheek van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Hij is sinds tien jaar curator van de Universiteit van de Nederlandse Antillen en is actief in het culturele leven.

De Haseth ziet het als zijn voornaamste taak de relatie met Nederland te verbeteren. “De lucht dient te worden opgeklaard, er zal van beide kanten beter begrip moeten ontstaan”, zegt hij.