NS stemmen in met vierdaagse werkweek

ROTTERDAM, 24 MAART. De Nederlandse Spoorwegen hebben gisteren ingestemd met het voorstel van de vakbonden om voor een aantal werknemers tijdelijk een vrijwillige vierdaagse werkweek in te voeren.

De bonden gaan echter niet akkoord met het aanbod van de NS om werknemers die een dag korter gaan werken 92 procent van hun oude salaris te geven. De bonden willen nu hun leden raadplegen over de door de NS voorgestelde regeling.

Het overleg over de vrijwillige vierdaagse werkweek staat los van de besprekingen over een nieuwe CAO voor de 27.000 NS-werknemers. Dit overleg is door de vakbonden voor onbepaalde tijd opgeschort, omdat de NS vasthouden aan het standpunt dat zowel voor de salarissen als voor de werkgelegenheid geen ruimte voor verbetering aanwezig is.

De NS willen een regeling invoeren waarbij werknemers tijdelijk vier dagen per week kunnen werken. Hierdoor komen arbeidsplaatsen vrij, die bezet kunnen worden door collega's die door de reorganisatie weg moeten. Bij de NS verdwijnen tot 1998 bijna 5.000 banen. De overcompleet verklaarde NS'ers krijgen vier jaar de tijd om intern of extern een andere baan te vinden. Gebeurt dat niet, dan volgt ontslag. De collega's die vrijwillig korter zijn gaan werken moeten na verloop van tijd weer volledig aan de slag. Om deze regeling te stimuleren zijn de NS bereid een toeslag van acht procent bovenop het salaris te geven. De kosten van de regeling zullen worden gefinancieerd uit het vorig jaar afgesloten Sociaal Plan. Per saldo werken de mensen dan vier dagen tegen een salaris van 92 procent. De vier vakbonden (de vervoersbonden van FNV en CNV, de FSV en de Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel) eisen twee procentpunten méér.