Moskou: belasting beter innen

MOSKOU, 24 MAART. Rusland moet dit jaar 18 biljoen roebel (10,2 miljard dollar) aan extra belastinginkomsten binnenhalen om te voldoen aan de voorwaarden waaronder het Internationale Monetaire Fonds de toegezegde lening van 1,5 miljard dollar zal verstrekken. Dat heeft de Russische onderminister van financiën Andrej Vavilov gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Hij hoopt dat striktere methoden van belastinginning het bedrag zullen opleveren. Belastingverhoging zou volgens hem niet nodig zijn.

Het dinsdagavond gesloten akkoord tussen de Russische premier Tsjernomyrdin en IMF-topman Camdessus moet de weg vrijmaken voor het krediet dat door het IMF was opgehouden omdat het fonds twijfelde aan Moskous hervormingsgezindheid.

De onderhandelingen in Moskou verliepen stroef omdat het IMF - net als specialisten in het Russische parlement - twijfelt aan de betrouwbaarheid van de begroting voor 1994. Deze gaat uit van 182 biljoen roebel aan uitgaven en 120 biljoen aan inkomsten, maar vooral dat laatste cijfer zou te optimistisch zijn. Tsjernomyrdin heeft Camdessus daarom dinsdagavond toegezegd voor 15 april maatregelen te nemen om de inkomsten met 18 biljoen roebel te verhogen, aldus Vavilov. Camdessus zal het IMF dan op 15 april om definitieve goedkeuring van het krediet vragen. Vavilov twijfelde er niet aan dat de Russische regering haar toezegging zal kunnen nakomen. Vavilov zei niet welke maatregelen hij precies in gedachten heeft.

Minister van financiën Doebinin onderstreepte gisteren vooral de signaalwerking die van de afspraak met het IMF uit zou gaan. “Het is een bewijs dat de internationale financiële wereld het beleid van dit land als verstandig beschouwt.” Het gerespecteerde dagblad Izvestia geeft in zijn commentaar nog een andere verklaring. Volgens de krant hadden zowel Tsjernomyrdin als Camdessus een overeenkomst hard nodig. Tsjernomyrdin omdat hij na het vertrek van de belangrijkste hervormers Gajdar en Fjodorov uit de regering een hervormingsgezind imago wil behouden. Camdessus omdat na de verkiezingsoverwinning van nationalisten en communisten het IMF wegens zijn strikte opstelling scherp is bekritiseerd. “Dit is wat uiteindelijk tot een positief resultaat heeft geleid.”